کتاب تاب آوری و کیفیت زندگی

کتاب تاب آوری و کیفیت زندگی توسط انتشارات انجمن اولیاء و مربیان در ۲۶۶ صفحه مشتمل بر شش فصل توسط  مریم عابدی ، فرشته محلوجی و حسن پیرزاد با شمارگان ۱۰۰۰ نسخه منتشر و به قیمت ۲۵۰۰۰ در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است .