خود آموز تاب آوری

خود آموز تاب آوری

نوشته: محمد سعید منصوری شیرازی

تاب آور ماندن در طی چالش های زندگی

هر روز با چالش هایی مواجه هستید که قابلیت تا ب آوری شما را محک می زند .ممکن است در کار یا روابط شخصی با چالش مواجه شوید .ممکن  است با افزایش چالش در برخورد کودکان و نوجوانان رو به رو شوید .ممکن است از عضو سالخورده خانواده مراقبت کنید .ممکن است نگران یهای مالی داشته باشید یا درصدد طلاق باشید .ممکن است با چالش یک کار بزرگ تر با مسئولیتهای بیشتری روبه رو شوید .ممکن است اخیراً یکی از نزدیکان را از دست داده یا از کار بی کار شده باشید.

هر روز چگونه تا ب آوری را احساس می کنید؟ با فشارها و مسئولیتهایی که در محل کار و خانه مواجه می شوید چگونه برخورد می کنید؟ چگونه به تمام مشکلات زندگی رسیدگی می کنید؟ آیا از خودتان مراقبت می کنید؟ آیا شما قادر به مشاهد ه ی همه چیز هستید؟ آیا شما نیاز به حمایت دارید تا بتوانید با چالش هایی که دارید روبه رو شوید؟با توجه به تمام این چالش ها و تغییرات )مثبت و منفی( هنوز هم باید درانجام وظایف کار و خانه متمرکز شوید و از خود و افرادی که دوست دارید مراقبت کنید؛ و ضروری است که احساس قوی تر و تا ب آوری داشته باشید.اولین گام در جهت تا ب آوری این است که به زندگی خود نگاه کنید .چگونه استرس، مشکلات و سخت یها را کنترل می کنید .در زندگی کجا احساس ضعف و کجا احساس قوت می کنید؟

کتاب حاضر با طراحی ۱۰ سوال که شما پاسخگوی آن ها هستید نقاط قوت و ضعف شما را مشخص می کند که برای هر سوال ۱۰ راهکار عملی به همراه ۱۰ جمله مثبت ارائه می گردد که در مجموع ۱۰۰ راهکار عملی به همراه ۱۰۰ جمله مثبت وجود دارد

این کتاب در نوبت چاپ اول به تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۱۸۰۰۰ تومان توسط انتشارات تخت جمشید روانه بازار گردیده است .

کتابچه خود آموز تاب آوری

photo_2015-07-12_15-41-14کتابچه خود آموز تاب آوری به سفارش مرکز بهداشت روانی معاونت بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط پژوهشکده مهندسی و علوم پزشکی جانبازان نتشر و آمده توزیع در واحدی استانی بنیاد شهید و امور ایثارگران میباشد در این کتابچه سعی بر این بوده که به زبانی بسیار ساده و با استفاده از مثال های کاربردی مخاطبین را با خصوصیات افراد تاب‌آور آشنا نماید و به صورت خود آموز بتواند آموزش‌هایی را در اختیار ایشان قرار دهد. تاب‌آوری ،دعا و معنویت، مهارت خودکارآمدی، مهارت تفاهم (درک متقابل)، مهارت شوخی، مهارت حل مساله و مهارت تنظیم هیجانی موضوعاتی است که در این کتابچه به آنها پرداخته شده است.