کتاب تاب آوری در کودکان( راهکارهای خلاقانه برای یاری رساندن )

 

کتاب تاب آوری در کودکان( راهکارهای خلاقانه برای یاری رساندن ) با ترجمه مهسا امیری و زهرا کشفی توسط انتشارات نگره در ۱۲۲ صفحه و با قیمت ۲۰۰۰۰ تومان منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار کرفته است .