آموزش تاب‌آوری بر استرس فرزندپروری مادران

آموزش تاب‌آوری بر استرس فرزندپروری مادران دانش‌آموزان دختر با اختلال فلج مغزی

0

اثربخشی آموزش برنامه تاب‌آوری بر استرس فرزندپروری مادران دانش‌آموزان دختر با اختلال فلج مغزی موضوع مطالعه ای است که در تهران انجام شده است .

فلج مغزی به ­عنوان یکی از شایع­ترین اختلال­های حرکتی بوده که عملکرد خانواده را با مشکل مواجه می‌سازد

یکی از رایج‌ترین مشکلاتی که والدین این کودکان با آن مواجه هستند، استرس فرزندپروری است.

این والدین به­ویژه مادران برای کنار آمدن با ناتوانی فرزندان و کاهش استرس­ های خود، نیازمند حمایت­های روانی و اجتماعی هستند.

از این رو، پژوهش حاضر با هدف آموزش برنامه تاب ­آوری بر استرس فرزندپروری مادران دانش ­آموزان دختر با اختلال فلج مغزی انجام شد.

جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی مادران دارای فرزند دختر با اختلال فلج مغزی مشغول به تحصیل در پایه­های اول تا ششم دوره ابتدایی (۷ تا ۱۲ سال) مدرسه استثنایی پویش واقع در شهر تهران در سال تحصیلی ۴۰۰-۱۳۹۹ تشکیل دادند.

از این جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد ۳۰ نفر، پس از احراز ملاک‌های ورود به پژوهش انتخاب و به‌صورت تصادفی در گروه‌های آزمایش (۱۵ نفر) و کنترل (۱۵ نفر) قرار گرفتند.

در این پژوهش از روش شبه آزمایشی با طرح پیش ­آزمون، پس­آزمون و آزمون پیگیری با گروه کنترل استفاده شد.

از هر دو گروه؛ پیش‌آزمونی برای تعیین وضعیت تاب ­آوری و استرس فرزندپروری آنان به‌عمل آمد.

سپس گروه آزمایشی طی ۱۲ جلسه، برنامه آموزشی تاب ­آوری را دریافت کردند،

پس از گذشت دو ماه، آزمون پیگیری در هر دو گروه اجرا شد. ابزار پژوهش مقیاس استرس فرزندپروری بری و جونز (۱۹۹۵) و مقیاس تاب­آوری کانر و دیویدسون (۲۰۰۳) بود.

تجزیه و تحلیل داده ­های حاصل از پژوهش با استفاده از تحلیل واریانس آمیخته انجام شد.

نتایج نشان داد که در متغیر استرس فرزندپروری، کاهش معناداری در پس ­آزمون و پیگیری گروه آزمایش رخ داده است

این تفاوت با در نظر گرفتن سطح ۰٫۰۱P≤ (سطح معناداری تصحیح شده در آزمون بنفرونی برای سطح معناداری ۰۵/۰) معنادار می­باشد.

بنابراین، تأثیر آموزش تاب ­آوری بر کاهش استرس فرزندپروری معنادار بوده و اثر آن پس از گذشت دو ماه همچنان پایدار بود.

 

 

اثربخشی آموزش برنامه تاب‌آوری بر استرس فرزندپروری مادران دانش‌آموزان دختر با اختلال فلج مغزی

 

 

 

آموزش تاب‌آوری بر استرس فرزندپروری مادران
تاثیر آموزش تاب آوری

بنابر همین گزارش از خانه تاب آوری فلج مغزی شرایطی است که در اثر آسیب به مغز یا در حین تولد و یا پس از آن ایجاد میشود و توان حرکتی و وضعیت عمومی بدن را تحت تأثیر قرار می‌دهد علائم در دوران نوزادی یا پیش‌دبستانی ظاهر می‌شوند و از خفیف تا جدی متفاوت خواهدبود

تاکنون هیچ درمانی شناخته شده ای برای فلج مغزی معین نشده است، اما توانبخشی و برخی مداخلات می‌توانند به بهبود عملکرد کمک کنند و یا از گسترش آن جلوگیری کنند.

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دو × پنج =