اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

اثربخشی خنده درمانی بر افزایش عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به ایدز

خنده درمانی باعث افزایش عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به >۳/ ایدز در مؤسسه خیریه احیاء ارزش ها تهران گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی خنده درمانی بر افزایش عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به ایدز انجمن احیاء ارزشها بین ۳۰تا ۳۰سال بود.

 

روش پژوهش از نوع پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود.

نمونه پژوهش شامل ۳۰نفر از زنان بود که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش که عبارت بودند از پرسشنامه عزت نفس کوپراسمیت  و پرسشنامه تاب آوری کانر و دیودیسون  پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس مانکو استفاده شد.

 

نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد، خنده درمانی باعث افزایش عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به >3/ ایدز در مؤسسه خیریه احیاء ارزش ها تهران گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل شد

 

اثربخشی خنده درمانی بر افزایش عزت نفس و تاب آوری در زنان مبتلا به ایدز

 

yoga hiv resiliency home 98983 14 ehya komijani 12

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »