تاب آوری سنگر مهربانی است تاب آوری یعنی اقدام

0

تاب آوری سنگر مهربانی است تاب آوری یعنی اقدام

تاب آوری یک رویکرد توسعه گراست

تاب آوری بمعنای خوگیری با عامل مزاحم نیست.

تاب آوری یک رویکرد تقلیل گرا نیست.

تاب آوری از رشد، انطباق و پیشرفت حمایت میکند.

تاب آوری یعنی اقدام .

 

[namasha id=”VdhcaTqG”]

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

11 − 2 =