اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

مدل فرایند و محتوا در خانواده های با تاب آوری بالا و پایین

خانواده در مدل فرایند و محتوا در خانواده های با تاب آوری بالا و پایین در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است نتایج نشان میدهد خانواده با تاب آوری بالا و پایین در زیرمقیاس های شغل و تحصیلات, زمان برای با هم بودن, منابع مالی, ظاهر بدنی و منزلت اجتماعی و سلامت جسمی روانی تفاوت معناداری وجود دارد

ذهن آگاهی و تاب آوری زنان معتاد

ذهن آگاهی و تاب آوری زنان معتاد موضوع اصلی این پژوهش است که بررسی نقش تعدیل‌کننده تاب‌آوری و ذهن ­آگاهی در رابطه بین رویدادهای استرس‌زا و پریشانی روان‌شناختی در زنان مبتلا به اختلال مصرف مواد پرداخته است .

مفهوم تاب آوری در مدیریت بحران جوامع

تاب آوری در مدیریت بحران جوامع ، با توجه به ماهیت چندوجهی و پیچیدگی مفهوم تاب آوری، در اکثر مطالعات مدیریت بحران اجتماعات تاب آور، بدلیل عدم ملاحظات مفهومی که پایه سنجش تاب آوری می باشد، نتایج قابل قبولی مشاهده نمی گردد.

رابطه سلامت معنوی با تاب آوری در بیماران همودیالیزی

رابطه سلامت معنوی با تاب آوری در بیماران همودیالیزی ، بیماری های مزمن کلیوی از جمله مشکلات سلامتی در دنیای امروز هستند که موقعیت تهدید کننده ای را برای وضعیت سلامتی، اقتصادی و اجتماعی فرد مبتلا، خانواده و جامعه به وجود می آورد.

افزایش تاب آوری، سلامت روان و کیفیت زندگی

 افزایش تاب آوری، سلامت روان و کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار بموجب یک برنامه آموزشی طرحواره درمانی موضوع اصلی این مقاله است این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با دو گروه آزمایش و یک گروه گواه بود

سواد سلامت و تاب آوری سالمندان

سواد سلامت و تاب آوری سالمندان هم چنین رابطه سواد سلامت و پذیرش خود موضوعی است که مورد مطالعه قرارگرفته و در این مقاله یافته های آن را میتوان مطالعه کرد

خوش بینی و تاب آوری پرستاران

خوش بینی و تاب آوری پرستاران بخش کرونایی با میانجی‌گری تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان موضوع اصلی این پژوهش بوده است

تاب آوری خانواده های نظامی

تاب آوری خانواده های نظامی به فرایندهای انطباقی و مقابله ای خانواده به عنوان یک واحد کارکردی اشاره دارد که نه نه تنها خانواده ها را اصلاح می کند، بلکه آنها را آماده می سازد تا با چالش های آینده نیز روبه رو شوند.

آخرین اخبار

Translate »