اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

ارتباط تاب آوری با تعهد حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه

پرستاران بخش های ویژه با عوامل تنش زای فراوانی روبرو هستند. یکی از مهم ترین توانایی های انسان که در شرایط سخت و فشارهای روانی، باعث سازگاری موثر با عوامل تنش زا شده تاب آوری می باشد. این ویژگی در پرستاران می تواند به بهبود میزان تعهد حرفه ای آنان

پرسشنامه استاندارد تاب آوری خانواده

پرسشنامه استاندارد تاب آوری خانواده (سیکبی، ۲۰۰۵) این مقیاس یک ابزار استاندارد (fras) مقیاس اندازه گیری تاب آوری خانواده برای اندازه گیری تاب آوری خانواده است که به وسیله­ سیکبی (۲۰۰۵) بر اساس نظریه سیستمی تاب آوری خانواده والش (۲۰۰۳) ساخته شده است.   این ابزار یک مقیاس ۴ درجه

تأثیر الگوی سازگاری‌روی بر تاب‌آوری مادران کودکان شیمی درمانی شهرستان گرگان

ابتلا کودک به سرطان ممکن است خانواده خصوصاً مادر با چالش‌های زیادی روبرو شود و در مواجهه با آن دچار ضربه و شوک شوند. سازگاری مادران با بیماری می‌تواند به کاهش مشکلات کمک کند. یکی از الگوهای کاربردی در پرستاری الگوی سازگاری روی است. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر

آخرین اخبار

Translate »