اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب‌آوری در افراد نخبه و عادی

تاب‌آوری از حوزه‌های نوظهور روان‌شناسی می‌باشد و در دو دهه‌ اخیر جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت این سازه روان‌شناختی و عدم بررسی آن در جامعه مهمی مانند نخبگان که نقش اساسی را در علم و تکنولوژی یک کشور ایفا می‌کنند، این پژوهش با

تاب آوری و اضطراب اجتماعی مدیران مؤسسات قرآنی عضو اتحادیه تشکل های قرآنی کشور

هدف پژوهش حاضر، نقش ،تاب آوری و اضطراب اجتماعی در مدیران است. بدین منظور از ۸۳ مدیر مؤسسه قرآنی بصورت تصادفی ساده انتخاب و در پژوهش شرکت کردند. برای سنجش مدیران از مقیاس تابآوری ) CD-RISC ( و اضطراب اجتماعی (SPIN) و برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار

مقایسه میانگین نمرات افسردگی،کیفیت خواب و تاب آوری در مبتلایان به سردردهای میگرنی و تنشی با افراد عادی

سردرد یکی از شایع ترین شکایات انسان است که علل متفاوتی دارد و نوع تنشی و میگرنی آن بسیار شایع است و افسردگی، مشکلات خواب و تاب آوری کم در بیماران مبتلا به سردردهای میگرنی و تنشی بیشتر است.

عوامل مؤثر بر تاب‌آوری در افراد مواجه شده با ضربه روانی

تاب‌آوری یکی از موضوعات مطرح در روان‌شناسی سلامت است. بسیاری از تحقیقات به بررسی عواملی پرداخته‌اند که با این متغیر در ارتباط می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی نقش عاطفه مثبت، عاطفه منفی و خوش بینی در پیش‌‌بینی تاب‌آوری است. روش: شرکت‌کنندگان در تحقیق، 201 (100 مرد و 101 زن) دانشجوی

آخرین اخبار

Translate »