اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

رابطه تاب آوري و منبع كنترل با شادكامي دانشجويان

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه تاب آوري و منبع كنترل با شادكامي در دانشجويان بود. اين پژوهش مطالعه اي توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش حاضر مشتمل بر كليه دانشجويان دانشگاه تبريز در سـال تـحصيـلي 91-1390 بـود كه از اين جـامعـه، براساس جدول كرجسي مورگان و به روش

بررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، تاب‌آوری، تنیدگی‌های روزانه و سلامت روانی در دانشجویان دانشگاه تهران

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین افکار خودکشی، افسردگی، اضطراب، تاب‌آوری، تنیدگی‌های روزانه و سلامت روانی در دانشجویان انجام گرفته است. ۲۶۵ دانشجوی دانشگاه تهران مطالعه شدند. از آزمودنی‌ها خواسته شد تا به مقیاس‌های افسردگی، اضطراب و افکار خودکشی بک به همراه مقیاس‌های سلامت روانی، تنیدگی‌های روزانه و تاب

مقایسه تاب آوری و ذهن آگاهی در افراد دارای سوءمصرف مواد و افراد بهنجار

امروزه وابستگی به مواد، یکی از مهم‌ترین مشکلات مربوط به سلامت عمومی در جوامع به شمار می‌رود. افراد زیادی در طول زندگی خود از اختلالات حاصل از مصرف مواد، رنج می‌برند و هر ساله تعداد بسیاری از آن‌ها به سبب پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم آن جان خود را از دست

رابطه الگوهای ارتباطی خانواده با تاب آوری در دانشجویان دانشگاه شیراز

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه الگوهای ارتباطی والدین (گفت و شنود و همنوایی) با تاب آوری دانشجویان است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور ۲۰۰ نفر از دانشجویان سال اول که در مقطع کارشناسی در دانشگاه شیراز مشغول تحصیل بودند، به روش نمونه گیری تصادفی

رابطه راهبردهای مقابله با استرس و تاب آوری با خوش بینی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان دزفول

ین راهبرد مقابله مساله مدار با خوش بینی و همچنین بین تاب آوری با خوش بینی دانش آموزان رابطه مثبت معنادار و بین راهبرد مقابله هیجان مدار و راهبرد مقابله غیر موثر با خوش بینی دانش آموزان رابطه منفی معناداری وجود دارد.

افسردگی وتاب آوری در بیماران قلبی و افراد عادی

بیماریهای مزمن طولانی­ مدت مانند ایدز، سرطان و بیماریهای قلبی با تغییر نگاه بیماران نسبت به خودشان، همواره بحران­هایی را در زندگی افراد پدید می­آورند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعیت افسردگی و تاب­آوری در بیماران قلبی با افراد عادی انجام شد روش کار: در یک تحقیق توصیفی از نوع علی- مقایسه

مقایسه سبک اسنادی و تاب آوری در بین دانش آموزان آسیب دیده و دانش آموزان عادی

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه سبک اسنادی و تاب آوری در بین دانش آموزان آسیب دیده و دانش آموزان عادی بود. روش پژوهش حاضر علی ـ مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان آسیب دیده و عادی در دامنه سنی ۱۵ تا ۱۹ ساله شهر ساری

بررسی تاثیر عمل به باورهای مذهبی بر تاب آوری و سرسختی روانشناختی در بین طلاب علوم دینی

هدف از این تحقیق بررسی عمل به باورهای مذهبی بر تاب آوری و سرسختی روانشناختی در بین دانشجویان و طلاب حوزه علمیه بود. در این تحقیق علی- مقایسه ای،۱۰۰ دانشجوی پسردانشگاه پیام نور و ۱۰۰ طلبه مشغول به تحصل در شهرستان شیراز به روش دردسترس انتخاب گردیدند. نتایج رگرسیون چند

آخرین اخبار

Translate »