اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری همسران با تعارض زناشویی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر بهزیستی روان شناختی، کیفیت زندگی و تاب آوری در زوجین با تعارضات زناشویی انجام شد.

تاب آوری و خودمهارگری کودکان طلاق

بازی‌درمانی گروهی با بهره‌گیری از فنونی مانند کشف و درمان علل مقاومت‌ها و مخالفت‌ها با دیگران و قوانین، آموزش نحوه بروز و شناسایی هیجانات اصلی خود، و مدیریت خشم می‌تواند به عنوان روشی کارآمد در جهت بهبود تاب­ آوری و راهبردهای خودمهارگری کودکان طلاق در سطح مدارس و کلینیک ­های روان­شناختی به کار رود.

تاب آوری کودکان طلاق

با مشارکت مادر یا کودکان در مداخله طلاق می‌توان در جهت بهبود تاب‌آوری کودکان طلاق اقدام کرد.

تاب آوری و نمایش درمانی

نمایش درمانی باعث کاهش هر دو متغیر اضطراب و پرخاشگری در کودکان مبتلا به افسردگی شد، اما آموزش تاب‌آوری فقط باعث کاهش اضطراب آنها شد

تاب آوری مادران

آموزش تاب آوری خانواده یک روش مداخله ای مناسب برای بهبود متغیرهای سرسختی روانشناختی در مادران کودکان دارای ناتوانی است و میتواند در کلینیک های توانبخشی و مراکز آموزش خانواده استفاده شود.

تاب آوری زنان و یائسگی

مداخله درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد توانسته است کیفیت زندگی، رضایت زناشویی، خود تاب آوری و مولفه های آن ها را در زنان مبتلا به یائسگی زودرس مراجعه کننده به مرکز بهداشت افزایش دهد.

تاب آوری خانواده و تجربیات زیسته

هدف این پژوهش این بوده است که با توجه با بافت فرهنگی و اجتماعی خانواده های ایرانی و با توجه به تجربیات زیسته آنان، شاخص های الگوی تاب آوری خانواده را تهیه و تدوین نماید.

تاب آوری مادران کودکان کم شنوا

بین تاب‌آوری با کیفیت زندگی مادران کودکان ناشنوا و بین کیفیت زندگی با امید به زندگی مادران کودکان ناشنوا رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

تاثیر حمایت اجتماعی بر تاب آوری

با توجه به تأثیر مثبت و معنی‌دار حمایت اجتماعی ادراک‌شده بر بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری و تأثیر مثبت تاب‌آوری بر بهزیستی روان‌شناختی به یگان‌های نظامی توصیه می‌شود با برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های زندگی و بهره‌گیری از رسانه‌های مختلف، در راستای مداخلات رفتاری و اجتماعی در جهت آموزش، برنامه‌های آموزشی و تشویق خانواده‌ها اقدامات نماید.

تاب آوری و استرس مادران

گروه آزمایش که تحت آموزش تاب آوری قرار گرفتند نسبت به گروه گواه که هیچ آموزشی دریافت نکردند،

میانگین سطح استرس پایین تر بوده است و آموزش تاب آوری موجب افزایش سلامت روان گروه آزمایش شده است.

تاب آوری دانشجویان و حمایت اجتماعی

سلامت اجتماعی را می‌توان از طریق عواملی مانند تاب ­آوری و حمایت اجتماعی افزایش داد و در این بین هر قدر میزان خود‌دلسوزی افراد بیشتر باشد، این امر می‌تواند، مناسبتر انجام پذیرد.

تاب آوری و اضطراب ابتلاء به کووید- ۱۹

افرادی که از تاب آوری چندان بالایی برخوردار نیستند در مواجه با احتمال بالای ابتلاء به ویروس کووید-۱۹، مستعد نگرانی درباره ابتلاء به این ویروس و متوسل شدن به راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان هستند که بر اضطراب ابتلاء به کووید-۱۹ می‌افزاید.

تاب آوری فرهنگی

نوعی از تاب‌آوری به نام تاب‌آوری فرهنگی است.
که طی آن توانمندی‌هایی که فرهنگ در اختیار ما می‌گذارد که در شرایط دشوار، دچار آسیب نشویم،

آخرین اخبار

Translate »