اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری سالمندان

بین تاب­ آوری و امیدواری با رضایت از زندگی رابطه معناداری وجود داردچالش­های فراروی سالمندان که گاهی به عدم انطباق مثبت و سازگاری با این حوادث و همچنین احساس ناتوانی در مقابل شرایط و موقعیت­ها منجر می‌شود،

تاب آوری و خردمندی

آموزش تلفیقی چشم انداز زمان و ذهن آگاهی در افزایش تاب آوری و خردمندی در دختران دانش آموز، تاثیر مثبت و معناداری دارد

تاب آوری و طلاق

هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش تاب­ آوری بر کاهش ریسک طلاق و  ناسازگاری زناشویی در زنان متقاضی طلاق بود.

تاب آوری و سبک زندگی

هدف از این پژوهش،تعیین رابطه میان سبک زندگی و سبکهای اسنادی مادران با تاب­ آوری نوجوانان است سبکهای اسنادی و سبک زندگی مادران می­توانند به منزلۀ پیش بینی کننده تاب آوری نوجوانان مد نظر قرار گیرند

تاب آوری و اضطراب فراگیر

اضطراب یک جنبه مهم روان‌رنجوری است که ممکن است با مکانیزم‌های بالقوه‌ای مانند تاب‌آوری مرتبط باشد

تاب آوری و سوختگی

تاب آوری و اضطراب با یکدیگر ارتباط داشتند یعنی هرچه تاب آوری بالاتر باشد، اضطراب کمتر می‌شود.
بیماران مبتلا به سوختگی کاندید پیوند پوست دارای اضطراب خفیف و تاب آوری متوسط بودند.

حس انسجام و تاب آوری

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک-شده در رابطه بین حس ­انسجام و تاب­ آوری با اضطراب کرونا دانشجویان علوم پزشکی بود.

فعالیت‌بدنی و پریشانی روان‌شناختی در دوره شیوع ویروس کووید-۱۹: نقش عوامل واسطه‌ای تاب‌آوری و حمایت اجتماعی ادراک‌شده

پیشنهاد می‌شود جهت کاهش پریشانی روان‌شناختی در دوره شیوع ویروس کووید-۱۹ از برنامه‌های قابل اجرای فعالیت‌بدنی همزمان با مداخله حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تاب‌آوری استفاده شود.

بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری والدین با تاب آوری و اعتمادبنفس نوجوانان دختر و پسر

خانواده، مدرسه، رسانه ها،دوستان منبع اصلی و تاثیرگذار هر جامعه ای می باشند که خانواده اولین و بیشترین تاثیر را بر روی فرزندان دارند لذا افراد دارای تاب آوری،اعتمادبنفس بالا، سلامت روان،از خانواده هایی هستند که شیوه فرزندپروری والدین مقتدرانه هست

آخرین اخبار

Translate »