اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تصویرسازی ذهنی هدایت‌شده بر تاب‌آوری بیماران قلبی مراجعه‌کننده به بخش بازتوانی قلب

یکی از مهم‌ترین عوامل مرگ‌ومیر در دنیا بیماری قلبی‌عروقی است. زمینه‌های زیستی و عوامل خطرساز جسمانی، انواع استرس‌ها و پریشانی‌ها، راهبردهای مقابله‌ای غیر‌کارآمد، رویدادهای پراسترس زندگی و همین‌طور سطح پایین تاب‌آوری در بروز و تشدید این بیماری نقش مؤثری دارند.

مؤلفه‌های موفقیت شطرنج‌بازان حرفه‌ای: نقش مؤلفه‌های کارکرد‌های اجرایی مغز با بررسی میانجی‌گری تاب‌آوری

تحقیقات متعددی به بررسی رابطه کارکردهای اجرایی مغز با تاب ­آوری در ورزشکاران پرداخته ­اند، اما پیرامون پژوهش با موضوع بررسی نقش مؤلفه ­های کارکردهای اجرایی مغز با بررسی میانجی­ گری تاب آوری شکاف تحقیقاتی وجود دارد.

تفکردر تدریس، تاب آوری و استرس در میان مدرسین ایرانی زبان انگلیسی

این مطالعه به بررسی رابطه بین تفکر در تدریس، استرس نقش و تاب آوری در میان مدرسین ایرانی زبان انگلیسی میپردازد. بدین منظور شیوه پژوهشی آمیخته جهت پاسخ به پرسش های این پژوهش اتخاذ شد. در بخش کمی ۱۲۲ مدرس ایرانی زبان انگلیسی، به سه پرسشنامه مربوط به تدریس تفکر

تاب آوری اخلاقی تحصیلی: از مفهوم سازی تا سنجش

هدف پژوهش حاضر  و تهیه ابزاری جهت سنجش آن و تعیین خصوصیات روان سنجی آن بود. تاب آوری اخلاقی تحصیلی به عنوان ظرفیت حفظ و بازیابی یکپارچگی در مواجهه با دشواری های اخلاقی مربوط به حوزه آموزش و تحصیل و به عنوان بعد جدیدی از سازه تاب آوری اخلاقی مفهوم

آخرین اخبار

Translate »