اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی

تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در موفقیت ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی تاثیرگذار می باشد.

پژوهش حاضر باهدف شناخت مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی انجام شد.

نمونه آماری شامل ۲۰۰ نفر از ورزشکاران زن و مرد رشته های فوتبال، والیبال، تکواندو و شنا بود که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند.

آزمودنی ها به دو پرسشنامه تاب آوری کانر دیویدسون(۲۰۰۳) و پرسشنامه قدرت تحمل ابهام مک دونالد(۱۹۷۰) پاسخ دادند.

برای تحلیل داده ها از آزمون، تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.

یافته های تحقیق نشان داد که بین ورزشکاران انفرادی و گروهی ازنظر تاب آوری و قدرت تحمل ابهام، اختلاف معناداری وجود دارد (۵۰/۰>p).

همچنین ازنظر جنس نیز در بین ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی در تاب آوری و قدرت تحمل ابهام، اختلاف معناداری مشاهده شد (۵۰/۰>p).

با توجه به نتایج این پژوهش تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در موفقیت ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی تاثیرگذار می باشد.

ازاین رو به نظر می رسد یافتن روش هایی برای کاهش ابهام در عملکرد ورزشی، ورزشکاران و مهار آن ضروری است.

 

 

مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی

 

1 2.jpghhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfffffffffffffffffffffffddsds

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آخرین مطالب سایت

یادداشت

مقالات تاب آوری

ما در بوکبال حضور داریم

باشگاه تاب‌آوری

پایداری، پرورش، تقویت و توسعه تاب آوری ایران
کلیک کنید
Translate »