مقدمه ای بر تاب آوری و سبک های مقابله ای

این کتاب توسط ناهید حیاتی ، زهرا طیبی رامین و عبداله سلطانی توسط انتسارات ارسطو منتشر و ارایه گردیده است .

این کتاب در  دو بخش و هفت فصل و دارای ۷۴ صفحه است .resiliency.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.