کارگاه یکروزه تاب آوری

ریشه در خاک ، ساقه در آب ، رو به خورشید
نیلوفر از جایگاه و قدمتی خاص برخوردار است
این گل نشانه مذهب و معنویت است، نیلوفر آبی سمبل حمایت از حیات و صیانت از سلامت است
نیلوفر نشانه عشق و عبادت، باروری و حاصلخیزی است
نیلوفر نشانه رشد و بالندگی در محیط نامناسب است
این همان  قدرت تاب آوری است

مدرس : محمدرضا مقدسی

resilience-workshop

پایین ترازمیدان پونک، گلزاریکم، پلاک ۳ ، واحد۲

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.