روزجهانی روانشناسی ۲۰۱۶( از آسیب پذیری به تاب آوری )

 

شعار روز جهانی روانشناس 2016امروز مصادف با ۲۸ آوریل یا ۹ اردیبهشت روز جهانی روانشناسی است از کارکردهای مهم روز روانشناسی در سازمان ملل متحد به اشتراک گذاشتن تجربیات توسط سازمانهای دولتی و غیر دولتی و دانشگاههاست .این مراسم درمحل ومقرسازمان ملل متحد برگزار میگردد وامسال توجه اصلی خود را به تاب آوری جمعیت مهاجر و فرآیند جامعه پذیری مجدد و چگونگی کاربست روانشناسی در توسعه تاب آوری مهاجران قرارداده است .دراین مراسم دو پنل تخصصی با عناوین انسجام و یکپارچه سازی فرهنگی در فرایند اسکان مجدد  و بررسی  بحران مهاجرت ، کودکان ونوجوانان برگزار میگردد. 
شعار سازمان ملل برای روز جهانی روانشناسی در سال ۲۰۱۶:

«از آسیب پذیری به تاب آوری: استفاده از روانشناسی برای پرداختن به بحران جهانی مهاجرت»

همچنین امروز، سالروز تاسیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران نیز هست  ، خانه تاب آوری این تقارن خجسته را گرامی میدارد و بدینوسیله مراتب شادباش و تهنیت خود را خدمت روانشناسان و مشاوران عزیزاعلام میدارد .

                                                                                       محمدرضا مقدسی

                                                            ( موسس و مدیر اولین وبسایت تاب آوری روانشناختی کشور)

اثربخشی آموزش تاب آوری و مدیریت استرس (SMART) بر کاهش استرس ادراک شده و تغییر نگرش به مصرف مواد در بین زندانیان مرد وابسته به مواد

استرس ادراک شده در زندانیان می تواند باعث مشکلات جسمی، روانی و همچنین نگرش مثبت و گرایش به مصرف مواد در آن‌ها شود. این پژوهش به منظور کاهش استرس ادراک شده و همچنین تغییر نگرش به مصرف مواد در میان زندانیان وابسته به مواد انجام شده است. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت نیمه آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺎ ﭘﻴﺶآزﻣﻮن، ﭘﺲآزﻣـﻮن و ﭘـﻲ‌ﮔﻴـﺮی ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﮔﺮوه کنترل اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. جامعه آماری این پژوهش، زندانیان مرد معتاد شهرستان رفسنجان بود که تحت درمان نگه دارنده متادون بودند. ۳۰ نفر از آن‌ها به صورت تصادفی انتخاب شدند و مجددا به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری داده­ها از پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (۱۹۸۳) و نگرش به مصرف مواد نظری (۱۳۷۸) استفاده شد. برنامه آموزش طی ۱۰ جلسه و هر جلسه به مدت ۹۰ دقیقه بر روی آزمودنیهای گروه آزمایش انجام شد. بعد از اتمام جلسات، پس آزمون گرفته شد و ۲ماه بعد نیز آزمون پیگیری اجرا شد. میانگین نمرات دو مقیاس هم در دوره پس آزمون و هم پیگیری کاهش معنی داری در گروه آزمایش نشان داد، اما در گروه کنترل چنین نبود.با توجه به یافته­ها می­توان گفت مداخله اخیر هم در کوتاه مدت و هم در طولانی مدت، تاثیر معنی داری در کاهش استرس ادراک شده داشته و همچنین موجب تقویت نگرش منفی به مصرف مواد شده است.

اثر بخشی آموزش تاب آوری و مدیریت استرس بر نگرش زندانیان مرد مصرف کننده مواد

Blog-Image-Resilience-700x400-1

تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده‌ در قالب ۱۳ توافقنامه

 81204034-5765712

به گزارش خبرگزاری تسنیم ،معاونت امور زنان و خانواده در سال گذشته موافقتنامه‌های همکاری با وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، سازمان‌های اسناد و کتابخانه ملی،‌ آموزش فنی و حرفه‌ای، سازمان‌های آموزش و پرورش استثنایی، بهزیستی، نهضت سوادآموزی، استان‌های آذربایجان‌شرقی، غربی، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی،‌ خراسان شمالی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، فارس، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، مازنداران، هرمزگان، یزد امضاء‌ کرد که تحقق کامل آنها تا نیمه سال ۹۵ خواهد بود.امضای ۱۳موافقتنامه برای اجرای طرح توان افزایی و ارتقای تاب آوری اجتماعی زنان و خانواده‌ها در ۱۳ استان از اقدامات این معاونت در سال ۹۴ بود علاوه بر آن به برگزاری کارگاه آموزشی برای اعضای خانوارهای استان در زمینه مهارت‌های ده‌گانه زندگی مانند مهارت خودآگاهی، همدلی و برقراری ارتباط مؤثراشاره کرد.

نقش سبك هاي مقابله اي و تاب آوري در پيش بيني احساس غربت دانشجويان

هدف اين پژوهش تعيين نقش سبك هاي مقابله اي و تاب آوري در پيش بيني احساس غربت در دانشجويان بود. پژوهش حاضر به روش همبستگي انجام شد. جامعه آماري اين پژوهش را كليه دانشجويان غيربومي ساكن خوابگاه هاي دانشگاه كردستان در سال تحصيلي ۹۳-۹۲ تشكيل مي دادند كه از بين آنها، ۲۰۰ نفر به صورت تصادفي طبقه اي انتخاب شدند (نيمي دختر و نيمي پسر). براي جمع آوري اطلاعات از پرسشنامه احساس غربت (UHS-F)، و مقياس تاب آوري (CD-RIS)، و پرسشنامه سبك هاي مقابله اندلر و پاركر (CISS) استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از تحليل واريانس چندمتغيره و رگرسيون چندگانه تجزيه و تحليل گرديد. نتايج پژوهش نشان داد كه بين تاب آوري و احساس غربت همبستگي منفي معنـاداري وجـود دارد. همچنين، بين احساس غـربت و سبك مقـابـله اي هيـجـان مدار و اجتنابـي، رابطه مثبت و معناداري وجـود دارد، بــه گـونـه اي كه متـغـيـرهـاي سبـك مقـابـله اي (هيجان مدار)، تاب آوري، و جنسيت تـوانستند احسـاس غربـت را پـيش بـيني كنند (%۳۳=۲R). همچنين، تحليل واريانس چندمتغيره نشان داد كه ميزان مولفه هاي احساس غربت (دلتنگي براي خانواده، ميل براي برگشت به خانواده، و سازگاري) در دانشجويان دختر و پسر به طور آماري متفاوت است (۰۱/۰>P).

 

نقش سبك هاي مقابله اي و تاب آوري در پيش بيني احساس غربت دانشجويان

homesikness-resilience

کارگاه تاب آوری ویژه جوانان

kermanshah resilience

معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی استان کرمانشاه کارگاه آموزشی تاب آوری ویژه جوانان برگزار کرد در این کارگاه آموزشی که در سالن اجتماعات دانشگاه علمی کاربردی بهزیستی برگزار گردید .اعضاء هیئت علمی  و دانشجویان مددکاری اجتماعی این دانشگاه ، مشاوران و روانشناسان پایگاههای سلامت اجتماعی استان شرکت داشتند .محمدرضا مقدسی مدرس این کارگاه  اظهار امیدواری کرد استمرار در برگزاری این چنین دوره هایی موجب ارتقائ سلامت اجتماعی باشد .

تاب آوری و دیابت ( روز جهانی بهداشت )

workshop resilience diabetesعصر امروزبمناسبت روزجهانی بهداشت اعضای سازمان مردم نهاد ( فردای سپید امید) و سایرفعالان و علاقه مندان عرصه سلامت اجتماعی در جلسه ای که در تالار اجتماعات کریس برگزار گردید با مبانی  و تبعات روانشناختی بیماریهای مزمن بویژه دیابت آشنا شدند.
دستاوردهای پژوهشی و مطالعات تاب آوری در ارتباط با این بیماری ، عوارض و ویژگی های روانشناختی بیماریهای سخت درمان وبی درمان و برخی ازمهارتها ومولفه های تاب آوری از اهم موضوعاتی بود که مورد تاکید قرار گرفت .
سازمان جهانی بهداشت طبق رسم ، هرسال شعاری را انتخاب میکند که برای امسال بیماری دیابت اعلام گردیده بود.
بیماریهای مزمن سخت درمان وبی درمان علاوه بر عوارض تن کارشناختی دارای تبعات روانشناختی هم هستند و آموزش تاب آوری دراین خصوص قبل و بعداز ابتلا میتواند کارساز و مورد توجه باشد.

بررسی نقش نگرش و التزام عملی به نماز با واسطه گری تاب آوری بر تعهد زناشویی معلمان

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نگرش و التزام عملی به نماز با واسطه گری تاب آوری بر تعهد زناشویی معلمان زن شهرستان بیرجند می باشد. نمونه شامل ۱۸۷ زن معلم شاغل در مدارس دولتی شهرستان بیرجند در سال تحصیلی ۹۳-۱۳۹۲ بود که با روش خوشه ای انتخاب شدند و مقیاس های نگرش و التزام عملی به نماز و تاب آوری (CD-RISC) و تعهد زناشویی (DCI) را تکمیل کردند و برای تحلیل نتایج از روش مدل یابی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. مدل برازش یافته نشان داد نگرش و التزام عملی به نماز در پیش بینی تاب­آوری سهم مثبت معناداری دارد و نیز به طور غیر مستقیم با میانجی گری تاب آوری پیش بینی کننده تعهدزناشویی است، بدین ترتیب می توان گفت تاب آوری تبیین کننده نقش نگرش و التزام عملی به نماز بر افزایش تعهد زناشویی است.

بررسی نقش نگرش و التزام عملی به نماز با واسطه گری تاب آوری بر تعهد زناشویی معلمان

resilience-namaz