کارگاه آموزشی تاب آوری خانواده برگزار شد

 بمناسبت روز خانواده وبه همت شرکت برق منطقه ای غرب یک دوره آموزشی باعنوان ( مبانی تاب آوری خانواده ) در محل تالار اجتماعات برق منطقه ای غرب برگزار گردید این کارگاه آموزشی در روز سه شنبه ۶ مهر  با هدف تحکیم مبانی خانواده و با مشارکت کارکنان برق منطقه ای غرب و تمامی شرکت ها و ادارات تابعه وزرات نیرو در استان کرمانشاه برگزار گردید.

family-resilience-workshop

 

«افزایش تاب‌آوری در جامعه» شعار ۱۰ سال آینده هلال‌احمر

به گزارش پایگاه اینترنتی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران دکتر سید امیرمحسن ضیائی در نشست با دبیرکل و کارشناسان کمیسیون ملی یونسکو با اشاره به ا ینکه ارتباط میان کمیته ملی یونسکو و هلال احمر در حوزه های مختلفی میسر بوده و به هم افزایی در ماموریت‌ها منجر خواهد شد، گفت:ضیائی با تاکید بر اینکه «افزایش تاب‌آوری در جامعه» شعار ۱۰ سال آینده هلال‌احمر است، خاطرنشان کرد: این افزایش تاب‌آوری در حوزه‌های مختلفی چون فیزیکی، فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی که به شدت ضریب آن در کشورمان پایین است، عملیاتی خواهد شد و در این زمینه افزایش تاب‌آوری اجتماعی از اهمیت بیشتری برای تاثیرگذاری عمیق در جامعه برخوردار است.به گفته وی، بلایا اساسا در ادبیات بحران، جایی ندارد و آنچه اکنون به آن بلایا می‌گویند، در اصل نتیجه تهاجم انسانی به طبیعت و محیط‌زیست است و همه اینها در نتیجه به میزان آسیب‌پذیری و کاهش تاب‌آوری جوامع ارتباط دارد.

resilience-23e

 

درتقاطع زندگی و سرطان تاب آوری چراغ امید است .

moghaddasi resilience

تاب آوری فردی، خانوادگی، اجتماعی و سازمانی به ما کمک می کند تا در مواجهه با مسایل و مشکلات؛ عملکرد بهتری داشته باشیم و به شکل شایسته ای بر مسایل و چالش های شغلی فایق شویم. آموزشهای تاب آوری و مهارت های روانشناختی و اجتماعی به ارتقاء کیفی زندگی بیماران و صیانت از کادر درمان در مواجهه با فرسودگی و استهلاک شغلی نیز منجر خواهد شد.
بسط و گسترش مداخلات اجتماعی و روانشناختی در درمان سرطان، در تمامی طیف درگیر از بیماران گرفته تا خانواده ها و کادر درمان صورت می پذیرد. تاب آوری موفقیت درمان را تضمین می کند وهمیشه چشم اندازی برای مقابله بهتر وغلبه بر سختی ها معرفی می نماید و این همان فرمان و پیامی است که تمامی مداخلات توانمندسازی و درمانی را مدیریت می کند. تاب آوری در فرآیندهای مقابله و بهبود پذیری نیز ایفای نقش می کند و برای بهبود یافتگان و بازماندگان از سرطان هم می تواند نقش بسیار مهمی داشته باشد. ادامه‌ی خواندن

تاب آوری (مقاله مروری)

انسان ها در کلیه مراحل زندگی خود با فشارها و شرایط ناگوار رو‌به‌رو می شوند، که این فشارها می تواند سلامت روانی و جسمانی آنان را تهدید نماید. با وجود این ، انسان توانایی مقابله با این فشارها را داشته و به زندگی خود ادامه می دهد. تاب آوری۱  نوعی فرایند مواجه شدن با شرایط پر خطر است که می تواند به انسان کمک کند تا خود را در این  وضعیت دشوار حفظ نماید. از این‌رو، با توجه به اهمیتی که تاب آوری در زندگی افراد دارد، مقاله حاضر، در نگاهی اجمالی به این متغیر مهم تأثیرگذار در زندگی انسان می‌پردازد.

تاب آوری

home of resiliency 12

تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی، تاب آوری و سلامت عمومی خانواده های معتادان شهر تهران

هدف از این پژوهش، تعیین تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی، تاب آوری۱ و سلامت عمومی در خانواده های معتادان شهر تهران بود . در این مطالعه تجربی، ۱۰۰ نفر از خانواده بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی و بازتوانی اعتیاد تحت نظارت اداره بهزیستی شهر تهران به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب شدند و سپس به پرسشنامه‌های تاب آوری کانر و دیویدسون(۲۰۰۳)، سلامت عمومی گلدبرگ و ویلیامز (۱۹۸۹) و سازگاری اجتماعی پی کل و ویسمن (۱۹۹۹)، پاسخ دادند. پس از اجرای پرسشنامه‌ها، آزمودنی‌ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آزمودنی های گروه آزمایش، به مدت ۱۰ جلسه تحت آموزش مهارت‌های زندگی قرار گرفتند، در حالی که افراد گروه کنترل، در لیست انتظار ماندند. پس از پایان آموزش، میزان سازگاری اجتماعی، تاب آوری و سلامت عمومی هر دو گروه، دوباره مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها، با روش تحلیل کوواریانس چند متغیره (Mancova) تجزیه ‌و تحلیل شد. نتایج نشان داد که آموزش مهارت های زندگی، تنها بر سه مؤلفه سلامت عمومی ( اضطراب و بیخوابی، ناکنش وری اجتماعی و افسردگی) تأثیر گذار بود. به طوری که تقریباً ۶/۳۳ درصد از واریانس ” ناکنش وری اجتماعی”، ۶/۲۰ درصد از تغییرات ” اضطراب و بیخوابی” و ۴/۲۱ درصد از واریانس ” افسردگی” آزمودنی‌ ها از طریق انتساب به گروه‌ها قابل تبیین بود. در حالی که، آموزش های مذکور، بر مؤلفه نشانه های جسمی مؤثر نبود. هم‌چنین، آموزش مهارت های زندگی موجب بهبودی همه ابعاد سازگاری اجتماعی(حوزه‌کاری، فعالیت‌های اجتماعی، اوقات فراغت، روابط با خانواده گسترده، نقش‌های همسری، نقش‌های والدی و عضو واحد خانواده) شد، به نحوی که بالاترین تأثیر، مربوط به مؤلفه روابط با خانواده گسترده بود. علاوه بر این،  نتایج نشان داد که، آموزش مهارت های زندگی می‌تواند به میزان ۶/۱۵ درصد بر افزایش تاب‌آوری خانواده‌های معتادان مؤثر باشد. با توجه به یافته ها می‌توان اظهار داشت؛ آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت عمومی، سازگاری اجتماعی و تاب آوری در گروه هدف تأثیر گذار بوده و بدین ترتیب می‌توان از آن به عنوان یک روش اثربخش استفاده نمود.

 

تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر سازگاری اجتماعی، تاب آوری و سلامت عمومی خانواده های معتادان شهر تهران

Blackboard with chalk

رابطه بین ویژگی های شخصیتی، خودکارآمدی و سبک های حل مسأله با تاب آوری در اپراتورهای مراکز پاسخگویی اضطراری ۱۱۲

اپراتوری خط ­اضطراری ۱۱۲ هلال ­احمر، فعالیت داوطلبانه‌ای است که به دلیل درگیرشدن با مشکلات و بحران­ها فشار روانی ­زیادی همراه دارد. لازمۀ مشاغل پراسترس، داشتن ویژگی‌های ­رفتاری و شخصیتی ­مشخصی است. از‌این‌رو­ هدف پژوهش حاضر بررسی ­رابطۀ ­بین ویژگی‌های­ شخصیتی، خودکارآمدی و سبک‌های­ حل­ مسأله با تاب­ آوری در اپراتورهای ­مراکز پاسخگویی ­اضطراری هلال ­احمر می‌باشد.

روش: این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی است که به صورت مقطعی در سال ۹۳ انجام شد. تمامی اپراتورهای ­مرد خط ­اضطراری ۱۱۲ هلال­ احمر سراسرکشور  که درحال حاضر تعداد کل آنها ۲۴۸ نفر است، در این تحقیق بررسی شدند. آزمودنی‌های این مطالعه ۱۰۳ نفر اپراتور مرد ­

شرکت­ کننده­ بود که به روش نمونه ­گیری­ غیراحتمالی دردسترس ­انتخاب شدند. پرسشنامۀ اطلاعات دموگرافیک، ویژگی‌های شخصیتی، خودکارآمدی، سبک‌های حل مسأله و تاب‌آوری در اختیار اپراتورهای گروه نمونه قرار گرفت. در نهایت ۹۳ نفر از اپراتورها، پرسشنامه‌ها را به پژوهشگران عودت دادند. در این پژوهش از نرم‌افزار SPSS برای تحلیل داده‌ها و آزمون‌های همبستگی، تحلیل واریانس و ­رگرسیون چندگانه استفاده شد.

یافته­ ها: بر اساس یافته‌ها، ویژگی‌های ­شخصیتی برون‌گرایی و وجدان­ مداری با تاب ­آوری رابطۀ مثبت معنادار دارند و وجدان ­مداری و خودکارآمدی قادر به پیش­ بینی تاب­ آوری اپراتورها می­باشد. از بین سبک‌های حل مسأله، رابطۀ سبک گرایشی با تاب‌آوری، مثبت و در سطح ۰۵/۰ معنا­دارست (۲۰۹/۰r=). رابطۀ تاب ­آوری روان‌شناختی با سبک اعتماد (۲۸۱/۰ r=)، سبک خلاقانه (۴۴۲/۰r=) و سبک کارآمد (۴۰۲/۰ r=)، در سطح ۰۱/۰ معني دار است و از این میان، سبک مقابله‌ای خلاقانه می‌تواند ۶/۱۸درصد از تغييرات تاب ­آوری را پيش­بيني­ كند.

نتیجه­ گیری: قرارگرفتن بلندمدت در برابر عوامل­ استرس ­زا بدون ­توجه به نیازهای اپراتورها همچون زمان ­و مکان استراحت، مدت­ زمان ساعات­ کاری و فرصت­ کم بین تماس‌ها برای تخلیۀ هیجانی ناشی از شنیدن اخبار حوادث می‌تواند با تأثیر بر سبک‌های حل مسأله اپراتورها، تاب‌آوری آنها را تحت تأثیر قرار دهد و در نتیجه بر بهداشت روان و عملکرد شغلی آنها اثر سو داشته باشد. از‌این‌رو به­ نظرمی­رسد حمایت روانی- ­اجتماعی اپراتورها می‌تواند به تحقق اهداف جمعیت ­هلالل احمر کمک­ کند. درضمن، براساس یافته­ های­ پژوهش­ حاضر پیشنهاد می­شود پژوهش‌های گسترده­ تری در خصوص ارزیابی با جزییات بیشتر نیازهای روان‌شناختی این­ گروه از امدادگران انجام گیرد.

رابطه بین ویژگی های شخصیتی، خودکارآمدی و سبک های حل مسأله با تاب آوری در اپراتورهای مراکز پاسخگویی اضطراری

112