اولین دوره آموزشی تاب آوری ویژه مددکاران ،مشاوران و روانشناسان در حوزه (HIV)

اولین کارگاه کشوری تاب آوری  ویژه مددکاران ،مشاوران و روانشناسان در حوزه (HIV) در تهران برگزار خواهد شد.

 

دریافت جایزه ملی مدیران ارزش آفرین در نخستین جشنواره جایزه ملی آرمان برتر

اولین جشنواره جایزه ملی «آرمان برتر» عصر چهاردهم شهریورماه، با حضور محمد سلطانی‌فر، معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از فعالان عرصه روابط عمومی، ارتباطات و رسانه و نیز برخی عوامل فیلم سینمایی پپشت دیوار سکوت در سالن شهید عضدی دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب برگزار شد.نخستین جشنواره «جایزه ملی آرمان برتر» در حوزه ارتباطات، روابط‌عمومی، رسانه و تبلیغات با همکاری جامعه نوین روبط‌عمومی ایران، ماهنامه دیدگاه هنر، دبیرخانه دائمی جشنواره ایران ۱۴۰۴ و دیگر سازمان‌ها و شرکت‌ها برگزارگردید.دراین رویداد به برترین مدیران ارزش آفرین که  برای نخستین بار فعالیت ارزشمندی را پایه گذاری نموده‌اند، پس از ارزشیابی هیئت داوران و کسب امتیاز، تندیس ویژه ملی آرمان برتر و لوح برتر اعطا شد. محمدرضا مقدسی نیزاز خانه تاب آوری نیزموفق به دریافت تندیس مدیران ارزش آفرین کشور شد.  

در این مراسم مدیر وموسس خانه  تاب‌آوری، در سخنان کوتاهی گفت: تاب آوری سازه ای روانشناختی است که عبور موفقیت‌آمیز از چالش‌ها و سختی‌های دوران را نمایندگی می‌کند وی تاب آوری را برای مددکاران، روانشناسان و آسیب دیدگان اجتماعی از مضامین الزامی و اجباری برشمرد و گفت آرزو ‌دارم‌  روز اول فروردین بعنوان نماد تاب آوری در تقویم کشور ثبت شود . همچنین در ادامه این مراسم از «سحر جعفر جوزانی» بازیگر سینما و تلویزیون و خانم « نجمه باباگل» به خاطر ایفای هنرمندانه و تحسین برانگیز نقش مددکار اجتماعی در فیلم سینمایی ( پشت دیوارسکوت ) با اهدا کتاب تقدیر و تجلیل بعمل آمد..

در بخش دیگری از این مراسم سفیران جشنواره «آرزوهای رنگی» انتخاب شدند ومحمدرضا مقدسی نیزبا دریافت شال آرزوهای رنگی به جرگه سفیران این جشنواره پیوست. جشنواره آرزوهای رنگی از جمله جشنواره‌های با سابقه است که تا کنون توانسته است ۱۰۰ هزار کودک را به آرزوی خود برساند. در این جشنواره از هر کودک خواسته می‌شود تا آرزوی خود را نقاشی کند. پس از آن اعضای این جشنواره تلاش خواهند کرد تا آرزوی نقاشی را را برآورده سازند. در قسمت دیگری از این مراسم از زحمات خانم عفت حیدری و نشر ورجاوند نیزبا اهدا تندیس جشنواره تقدیر بعمل آمد.

 

تجربه زیسته تاب آوری در زنان با افزایش وزن

افزایش وزن، یکی از معضلات فزاینده جامعه کنونی و تهدید کننده وضعیت سلامت مانند، دیابت، سرطان و دیگر بیماریهای مزمن،  در سراسر جهان می‌باشد. شیوع اضافه وزن و افزایش وزن در جهان رو به افزایش است. با وجود پیشرفت‌های موجود در زمینه مدیریت افزایش وزن، شیوع آن افزایش فزاینده‌ای دارد و اطلاعات اندکی از تجارب روزانه این افراد در دسترس است. هدف این مطالعه درک تجارب زیسته با افزایش وزن در زنان بود.
روش کار: در این مطالعه کیفی که با استفاده از رویکرد پدیده شناسی تفسیری انجام شد، دوازده زن با افزایش وزن به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری داده‌ها طی مصاحبه فردی نیمه ساختارمند و عمیق انجام شد. متن مصاحبه‌ها ضبط گردید و پس از پیاده سازی با رویکرد ون مانن(۲۰۰۶) مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: تجارب زیسته زنان با افزایش وزن در قالب درون مایه اصلی” تاب آوری” و زیر درون مایه‌های ، آرزوی تغییر، تلاش امیدوارانه و  دغدغه‌های تاب آوری مشخص گردید.
نتیجه گیری: نتایج نشان داد که تاب آوری، عامل مهمی در تجارب زیسته زنان در تعامل با دنیای اجتماعی بود. به عبارت دیگر، زنان برای تطابق با وضعیت‌های نامناسب از راهبردهای تاب آوری مانند کاهش وزن، افزایش فعالیت فیزیکی و ارتباط اثر بخش با دیگران استفاده می‌کردند.

پرستاران با آگاهی از مفهوم تاب آوری،  توانایی بهتری در پیشبرد سلامتی افراد با افزایش وزن  خواهند داشت.

 تجربه زیسته تاب آوری در زنان با افزایش وزن

تاب آوری کودکان( فرزندپروری)

سه شنبه ۱۳ شهریورماه جاری در محل تالار اجتماعات اداره کل بهزیستی استان تهران ، ششمین جلسه انجمن ازدواج و خانواده کشور با موضوع فرزند پروری و تاب آوری کودکان با حضور اعضا انجمن ومدرسین ومشاوران شبکه ازداوج و خانواده استان تهران و سایر علاقه مندان برگزار شد.