تاب آوری فردی و معنویت

تاب آوری فردی و معنویت
یادداشت اختصاصی از زهرانیازاده
روانشناس؛ مترجم و عضو تیم تخصصی تاب آوری در انجمن ازدواج و خانواده کشور

 تاب آوری از توانایی و موفقیت صحبت میکند و معنامندی ومعنویت از جلوه های اصلی توفیق است، این تاب آوری است که در رویکردی مبتنی بر دارایی ها و توانایی ها بر بخشندگی و مهربانی تأکید میکند و باوری عمیق بر این مساله دارد که بهباشی، خوشبختی موفقیت جز در سایه معنویت و معنامندی بدست نخواهد آمد.

تاب آوری بر توانمندی ­ها و استعدادهای انسان تأکید دارد و توسعه روش های بهباشی و شادکامی آدمی را مبنای فعالیت های خود میداند به همین دلیل عواملی که سبب انعطاف و انطباق هرچه بیشتر آدمی با مخاطرات و مشکلات زندگی شوند؛ بنیادی­ترین متغیرهای پژوهش درتاب آوری بشمار می آیند به همین دلیل ویژه تاب­آوری جایگاه ویژه ای در تکامل و تحول، توسعه و تعادل وحتی سلامت معنوی افراد و خانواده بدست آورده است.

برخی در برابر استرس و مشکلات از هر نوعی آسیب پذیر و شکننده هستند و عده ای دیگر از منطق و مقاومت خوبی برخوردارند و این جز با معنویت و معنامندی ممکن نخواهد بود.

تا­ب­آوری عبور موفقیت آمیز از مسائل و مشکلات را توصیف میکند که این مهم جز به سایه معنویت متصور نیست. متخصصان علوم رفتاری، جامعه شناسان و روانشناسان شناسایی این سازه را ، توصیف آن و روشهای توسعه آن را موضوعی برای موفقیت ، شادکامی و مواجهه کارآمد با مخاطرات و تهدیدات میداند  چه در تاب آوری خانواده ، چه در تاب آوری اجتماعی، چه در تاب آوری تحصیلی و یا حتی تاب آوری اقتصادی بشدت وابسته و همبسته معنویت تلقی میشودکه خالی ازمعنا بودن ازمصادیق آسیب است  اگرچه دستاورد عقلانیت، نگرش و مهارت­های بنیادی و خود مدیریتی از جلوه های تاب آوری هستند اما ماموریت این مقال تاکید بر معنویت است.

محدودیت در اثر استرس و کاهش اثرات مخرب آن نتیجه توسعه تاب آوری است، مسآله مهم این است که تاب آوری قابل یادگیری است و اینگونه نیست که عده ای تاب آور زاده شوند و باقی بی نصیب از آن بدنیا بیایند اگرچه  از نقش عوامل ارثی و ژنیتک نمیتوان غفلت کرد.

بهرحال تحقیقات مختلف نشان داده است که تاب­ آوری در کنار سایر خصوصیات و ویژگی­های فردی نقش مهمی در رضایت زناشویی، روابط زوجین، کاهش استرس­های زناشویی و افزایش هیجانات مثبت دارد (هابر و همکاران،۲۰۱۰؛ نف و برادی،۲۰۱۱).

ویژگی­های تاب­ آوری، پیوندهای خانوادگی و شبکه اجتماعی را تقویت کرده و باعث ارتقاء مضاعف تاب آوری­ می­شود (بالدوین و همکاران،۲۰۱۸).

اعتقادی دیگر بر این است  که تاب­آوری طی یک فرایند شکست مجدد ایجاد می­گردد و انسجام مجدد فرد در این فرایند شکست، به انرژی خاصی نیاز دارد که این انرژی یک منبع معنوی و ذاتی است. براساس همین دسته از نظریات افراد از نیرویی برخوردار هستند که از یک منبع معنوی سرچشمه می­گیرد و ایشان را به سوی خودشکوفایی، نوع­دوستی، خرد و هماهنگی سوق می­دهد.

به کمک هوش معنوی می­توان به تجزیه و تحلیل مسائل اساسی در زندگی و حل مشکلات پرداخت، به فعالیت­های خود، معنا و ارزش داد و اعتبار رفتارهای خود را بررسی کرده، آگاهانه در مورد عملکرد  تصمیم­گیری نمود.

 به عبارتی افراد زمانی از هوش معنوی استفاده می­کنند که بخواهند از ظرفیت­ها و منابع معنوی برای تصمیم­گیری­های مهم بهره ­برداری کنند هوش معنوی در ایجاد ارزش­ها و دیدگاه­های افراد نقش عمد­ ای ایفا می­کند. (سهرابی ، ۱۳۸۷)

تاب آوری و معنویت میتوانند به برخورداری از یک زندگی سالم کمک کنند. معنویت را  همانند تاب آوری می­توان صرف نظر از تفاوتهای فرهنگی ، فردی و خانوادگی، با روشهای متنوعی، افزایش داد. یکی از بهترین راه­های تقویت آن، در رأس قرار گرفتن ابرارزش ها، نگرش های وسیع و مثبت، آموزش  مستمر و اثر بخش همراه با والایی­ ها و عظمت­های راستین و نشان دادن افق­های بلند است که محدودیت­های فکری را از میان برداشته و گسترش نگرش ها را فراهم میکند.

تا انسان بتواند فارغ از تعلقات مادی از دایره بستۀ زندگی غریزی و حیوانی رها شود و معنای متعالی تری از زندگی را دریابد منابع معنوی، وحدانیت حتی با وجود اختلافاتی در فرآیندهای اجتماعی و  فرهنگی قادر است که احساس با معنا بودن، خود مدیریتی و تاب آوری را در تمامی افراد  توسعه دهد.  همچنین معنویت  است که میتواند بر شبکه های حمایت اجتماعی تأثیر مثبت بگذارد و موجبات گسترش فعالیت های نوعدوستانه و خیریه هم باشد که احساس مثبت و عشق الهی میتواند موجب غرقگی و اشتیاق در زندگی افراد باشد.

معنویت توانایی و تاب آوری فرد را در موقعیت های نامعین و مبهم، مصیبت و آشفتگی و  مقابله با پریشانی  و حتی در بیماریهای صعب العلاج افزایش خواهد داد.

اگرچه در برخی متون از معنویت بعنوان احساس مرتبط بودن با کسی بزرگ­تر از خود نیز یادشده و بر همین اساس تأثیر مثبتی را بر تاب آوری روانی آنها فراهم میکند که گاهی به ویژه برای کودکان برخورداری از مهر مادری و حمایت پدری و حتی همراهی معلمی مهربان و یا مددکاری فداکار میتواند عین معنای زندگی باشد.

اما نهایت تاب آوری در مسیر معنویت اعتماد و اعتقاد به خداوند بخشنده و مهربان است که البته این ویژگی­ همچنین می­تواند به افراد کمک کند معنایی را در مورد آنچه تجربه می­کنند ایجاد نمایند که زندگی خالی از معنا در واقع ارزش زیستن ندارد.

مقدمه ای بر تاب آوری و معنویت

زهرا نیازاده، روانشناس و عضو تیم تخصصی تاب آوری در انجمن ازدواج و خانواده کشور

در اغلب متون عبارت معنویت را برگرفته از لفظ لاتین اسپریتوس به معنای جان زندگی تعریف کرده اند.

معنا و معنویت در واقع هسته اصلی و جوهره ی زندگی بشمار می آید که در کلمات و عباراتی همانند، نفس، جان، روح، شور و حتی اشتیاق و شهامت نیز منظور نظر است همین معنویت میتواند اشاره ای باشد به خروج و یا دمیدن روح به زندگی انسان نیز باشد و به مثابه فرایندی فعال وغیرفعال تجربه می شود.

در واقع معنویت و معنامندی ظرفیت، تمایل و یا گرایشی است که برای هر فرد، میتواند ویژه، فطری و منحصر به فرد می باشد.

به حقیقت تمایل وظرفیت معنوی، افراد را به سوی توحید ، معرفت، عشق و تاب آوری، معنا و آرامش، تعالی و پیوند و حتی به شفقت و مهربانی، رهنمون گردد.

معنویت، قابلیتی در افراد است برای تاب آوری و مواجهه با با مخاطرات، خلاقیت، رشد و تحول نظام ارزشی و شامل مجموعه ای از پدیده ها مانند تجربیات، عقاید و افعال است.

نهایت معنویت مسیر وحدانیت و ربانیت است و عبارتست از ارتباط با وجود متعالی خداوند، اعتقاد به ماورا و غیب و باور به وجود و حضور نیرویی مافوق در جهان هستی.

معنویت بالطبع دارای ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی است.

ساختارهای اجتماعی و نظام های بشری مثل خانواده‌ها، جوامعی معناساز و با جهت گیری های خاص خود هستند که به یقین بر سلامت، کارکرد و توانایی تاب آوری موثر هستند.

نهادها و سازه های اجتماعی به مثابه یک ارگانیسم با حیات ویژه دارای یک معنا و روح جمعی هستند واین وبه ویژه در خصوص نهاد خانواده بمراتب بیش از اینها قابل توجه می باشد. از این جهت که تجارب معمولی انسان چه به عنوان فرد و چه به عنوان خانواده پنجره ای رو به سوی ایزد منان است و این در تعین سطح توانایی و تاب آوری واقعاً اثرگذار است.

به یقین معنویت مفهومی مبتنی بر تجربه و شهود و باوری عمیق و پایدار به وجود به نیرویی برتراست و همچنین به کاووش، تقدس و روحانیت، جستجوی معنای غایی، هوشیاری برتر و بُعد ماورایی وجود انسان می پردازد در واقع معنویت با توحید و یکتا پرستی در آمیخته و عجین است.

اما در چند دهه ی اخیر توجهات آکادمیک به مقوله توانایی و تاب آوری انسان و از سوی دیگر توسعه روانشناسی مثبت و توجهات به متغیرهایی از قبیل تاب‌آوری نیز به عنوان یکی ازتوانایی های ویژه آدمی وتوجه رو به تزاید به آموزش آن از طریق توجه به معنا و معنویت البته که در سلامتی روان و سازگاری با مسائل و مشکلات نیز موثر واقع شده است.

و با اینحال که عوامل مختلفی از قبیل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی در تاب آوری افراد نیز تأثیرگذارند که به صورت خاص در این مجال معنویت مدنظر ماست و مطالعات داخلی و پژو هشهای بین المللی بر ارتباط تاب آوری و معنویت تأکیدات فراوان داشته و اکنون به یقین میدانیم هوش عاطفی و “هوش معنوی” از جمله عوامل فردی و شخصیتی موثر بر” تاب آوری” است.

همچنین ناکاشیما و کاندا (۲۰۰۵) عنوان نمودند که یکی از عوامل تأثیرگذار در تاب آوری افراد، معنویت و ساختن یک روایت معنی‌دار از زندگی و مرگ (معناسازی شخصی) است.

در این راستا و در پژوهشی دیگر اسمیت و همکاران (۲۰۰۹) عنوان نمودند، داشتن معنا و هدف در زندگی برای سازگاری با شرایط دشوار و استرس‌زای زندگی، ضروری می باشد و در این میان، وجود افراد حمایتگر پیش بینی کننده مثبت و معنی دار انتخاب هدف و معنای شخصی توسط افراد می باشد.

پن و همکاران (۲۰۰۸) عنوان نمودند داشتن معنا و هدف در زندگی یکی از عوامل محافظتی شناخته شده در تاب آوری افراد است.

به عبارت دیگر افرادی که قادر به شناسایی نظم، انسجام و هدف در زندگی خود هستند و همچنین توانایی پیگیری و دستیابی به اهداف خود را دارند، تاب آوری بیشتری در شرایط دشوار زندگی، از خود نشان می دهند.

تاب آوری به سازگاری مثبت، یا توانایی حفظ کردن و به دست آوردن مجدد سلامت روانی علیرغم تجربه مصیبت و سختی اشاره دارد.( هرمن، استوارت، دیازگراتادوز، برگر، جکسون و بون ۲۰۱۱)

و همچنین ماستن ( ۲۰۰۹ ) معتقد است که تاب‌آوری در روانشناسی اشاره به تمایل افراد برای مقابله با استرس و سختی ها دارد. که به وضوح این توانایی در افراد معنامند چشمگیرتر است.

همچنین جوکار و هاشمی در مطالعه خود در سال ۱۳۹۰ اعلام کردند یکی از متغیر های مرتبط با تاب آوری، معنویت و مذهب(دینداری) می‌باشد.

مطالعه دیگری که توسط بلازر و مدور (۲۰۰۹ ) انجام شد در نتیجه اعلام کرد مذهب به عنوان یک “سیستم سازمان یافته ای از عقاید، اعمال، رسوم و نمادهای طرح شده برای تسهیل ارتباط با یک قدرت برتر” است و معنویت هم به عنوان ” ذات (وجودی) مذهب را در برگرفته و تعریف ذکر شده را با درک پاسخ به پرسش هایی درباره زندگی، معنا، و رابطه بایک قدرت برتر گسترش می‌دهد”،پدیدار میگردد.

در واقع، معنویت به عنوان مفهومی وسیع تر و انتزاعی تر که دربرگیرنده جستجو برای معنا و هدف در زندگی و رابطه با وجودی متعالی و برتر توصیف می‌شود در حالی که دینداری( مذهب) به عنوان سیستم سازمان یافته ای از باورها و عبادات توصیف شده است.

پژوهش های متعددی بر این نکته تأکید کرده اند که بخشایش و معنویت در بالا رفتن کارایی خانواده نقش دارند.

چنانکه غفوری و همکاران در سال (۱۳۹۲) در نتیجه پزوهشی اعلام کردند روان درمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی، مایه افزایش بخشودگی، رضایت زناشویی، درک عواطف و همبستگی زوجین، پردازش شناختی و بهبود روابط می شود همچنین در مطالعات فراوان به نقش معنویت در پایداری زندگی زناشویی و خانوادگی اشاره شده است.

به روایت دلگادو در سال ۲۰۰۵ نگاهی اجمالی به تعاریف موجود معنویت بیانگر وجود چهار ویژگی اساسی لازم و ملزوم در این تعاریف است

که عبارتند از:

۱)معنویت به پذیرش سیستمی از باورها نیاز دارد. مارکوین (۱۹۹۴) معتقد است “معنویت نمی‌تواند کاملاً خودساخته باشد؛ بلکه تعاملاتی که فرد با فرهنگ خود دارد شکل می‌گیرد یکی از نکاتی که بیقین بایستی در آن دقت داشت این است که این باورهای فرهنگی هستی گرایانه ممکن است مذهبی بر توحید و آموزه های دینی و خدا پرستانه و یا غیرمذهبی باشند.

۲)معنویت مستلزم جستجو یا پرسش برای معنا و هدف زندگی است. این پرسش ها مربوط است به جوهر و اصل هستی. یافتن معنا و هدف زندگی مربوط است به رسالتی که فرد احساس می کند به خاطر آن به سرنوشت خاصی فراخوانده شده است.

۳)معنویت شامل ایمان و آگاهی از پیوند یا ارتباط با دیگران است. حین جستجویی که فرد برای یافتن معنا و هدف زندگی انجام می‌دهد، خودشناسی و رشدی حاصل می‌شود که به برقراری پیوندی بین خود ، دیگران، جهان و سر چشمه حیات خداوند بخشنده و مهربان منجر می‌شود.

۴) معنویت در برگیرنده تجربیات اوج، استعلا، تعالی یا فرا رفتن از خویشتن می‌باشد.

معنویت جنبه ای از آدمی است که میتواند منشاء توانایی و تاب آوری باشد معنامندی به زندگی مفهومی فراتر از مرگ می بخشد بدین معنا که انسان از مرگ و فناپذیری خود آگاه است و در نتیجه تلاش می کند تا هدف و معنایی برای زندگی اش بیابد.او از خود می‌پرسد که هدف از وجود چیست و ارزش او برای جهانی که در آن سکنی گزیده است چه می باشد این معنا مکرر در پروژه های مطالعاتی حوزه تاب آوری مورد تاکید قرارگرفته است.

در واقع یکی از منابع اصلی تاب آوری معنویت است در این میان، جهت‌گیری معنوی زمانی شکل می‌گیرد که این پاسخ ها انسان را هدایت کند به سمت تدوین معنایی از تعالی معنوی یا استعداد فرد برای بیرون ایستادن از زمان و مکان حاضر و دیدن زندگی ازیک منظرگاه بزرگتر و عینی تر.

این دیدگاه متعالی چیزی است که شخص از طریق آن یک کلیت بنیادی و زیربنایی را می‌بیند که اساس همه تلاش‌های طبیعت است نکته حائز اهمیت آن است که نگرش وسیع، مثبت و فراگیر در ادبیات و مبانی نظری تاب آوری مورد توجه فراوان بوده است.

درک یکپارچی و ارتباط همه جانبه با دیگران، خدا و طبیعت به انسان مقام و منزلتی می بخشد که وی را از علایق در زمان، مکان و دلبستگی مادی فراتر خواهد برد.

معنویت از این حیث هم به مثابه یک راهبرد مقابله ای می باشد که موجب تقویت و توسعه تاب آوری آدمی است به هنگام بروز هرگونه شکست و ناملایمتی، فرد می تواند با کمک آن تعادل خویش را حفظ و در بازسازی و بازیابی خود اقدام نماید از این جهت است که معنویت و تاب آوری کیفیت زندگی، شادکامی و رضایتمندی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد.

امروز بر همگان روشن است تأمین نیازهای روانی و عاطفی در گرو معنویت و دین نهفته است و این دو، مهمترین اصل برای تامین سلامت روان است.

یافته های پژوهشگران نیز حاکی از آن است که دین و معنویت تأثیر مثبتی بر سلامت روان و بهزیستی اجتماعی دارد و در ارتقای وضعیت سلامت و پیشگیری از بیماری‌های جسمی و روانی موثر است و همچنین در کیفیت زندگی مبتلایان به بیماریهای صعب العلاج، بازماندگان از بلایا و فجایع معنامندی و معنویت موجب توانایی و تاب آوری بوده است.

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت نهم “لیندا ترون”

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت نهم “لیندا ترون”

گردآوری و ترجمه: جواد طلسچی یکتا
مددکار اجتماعی و عضو تیم تخصصی تاب آوری خانواده در  انجمن ازدواج و خانواده کشور

معرفی

لیندا ترون، استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه نورث وست در آفریقای جنوبی است. تحقیقات وی پیرامون چرایی و چگونگی سازگاری جوانان آفریقایی با فقر، یتیمی، و مشکلات یادگیری است و اینکه بسترهای اجتماعی- فرهنگی فرآیندهای تاب آوری را چگونه شکل می دهند. وی دستیار ویراستار مجله بین المللی آفریقای جنوبی تحت عنوان “آموزش و روانشناسی مدرسه” است. در سال ۲۰۱۳، انجمن آموزش آفریقای جنوبی به دلیل مشارکت های ترون در درک عمیق تر فرآیندهای تاب آوری در جوانان آفریقای جنوبی، مدال تحقیق و پژوهش را به وی اهدا کرد.

پژوهش های ترون

لیندا ترون درباره چرایی و چگونگی تاب آوری جوانان آفریقایی با وجود اینکه در معرض خطر پیامدهای منفی زندگی قرار دارند، پژوهشی انجام داده است. وی می افزاید که در بوم شناسی اجتماعی، بسیاری از جوانان آفریقای جنوبی توسط چالش های متعددی در معرض خطر هستند نظیر فقر، اچ آی وی، ایدز، مشکل خود سرپرستی کودکان، بالا رفتن میزان طلاق، آموزش غیر موثر و… .

احتمالاً این چالش ها در سال های پیش رو نیز با مردم این سرزمین خواهد ماند و ضرورت دارد که یاد بگیریم چرا و چگونه جوانان بر این نابرابری ها (چالش ها) غلبه می کنند. این دانش پشتیبان والدین، مدارس، جوامع، بزرگسالان و رهبران، خدمات رسان ها، متخصصین سلامت روان است و به طور خلاصه آن هایی که به جوانان اهمیت می دهند و باید بدهند و این افراد با جوانان به سمت سازگاری مثبت همراه میشوند؛ خصوصاً بیشتر نیاز داریم بدانیم جوامع آفریقایی و جوانان چگونه تاب آوری را تعریف میکنند و فرآیندهای تاب آوری جوانان چگونه در فرهنگ محلی درونی شده است.

بخش عمده ی نظریه تاب آوری از بسترهای غیر آفریقایی نشأت گرفته است؛ آیا می توان تصور کرد که نظریه های غربی، تاب آوری جوانان آفریقایی را به طور کامل توضیح می دهد؟ بدین گونه درک چگونگی شباهت و تمایز سازوکارهای تاب آوری جوانان آفریقای جنوبی در برابر آنهایی که در ادبیات غربی گزارش شده، مهم بوده تا بدین ترتیب بتوانیم با جوانان به روش هایی که فرآیندهای تاب آوری بومی را تعریف میکند، به سوی تاب آوری همراه شویم.

امروزه شاهد علاقه روزافزون جهانی پیرامون اهمیت فرهنگ برای تاب آوری هستیم. ترون اظهار می دارد بدین منظور با همکاری دکتر لیندا لیبِنبرگ و دکتر مایکل آنگار کتابی را با عنوان “فرهنگ و تاب آوری جوانان: اشتراکات و پیچیدگی ها” را تألیف کرده است. این کتاب با استفاده از تحقیق و پژوهش از بسترهای جهانی اقلیت و اکثریت مشخص می کند که درک انتقادی و غیر کلیشه ای از نظام های فرهنگی که در آن جوانان نهفته اند یا بدان وابسته شده اند. برای فهم اینکه چرا فرآیندهای خاص تاب آوری برای جوانان خاص در زندگی یا دنیای خاص در یک مقطع خاص از زمان اهمیت دارد، اساسی است. این جلد از کتاب که درحال چاپ استخواننده ها را نسبت به اهمیت بررسی تاثیر بسترهای فرهنگی بر فرآیندهای تاب آوری و خطر ایده پردازی و عملی سازی تاب آوری، فرهنگ، یا تعاملاتشان به صورت ساده انگارانه یا آرمان گرایانه حساس میکند.

برخی از آثار لیندا ترون

۱- لیندا ترون؛ توضیحاتی در باب قابلیت های تاب آوری از زبان نوجوانان در مقابل بزرگسالان ؛ مطالعات آفریقای جنوبی؛ جوان و جامعه ؛ ۲۰۲۰
۲- ترون و همکاران؛ آسیب، تاب آوری و سلامت روان در جوانان مهاجر و غیر مهاجر، مطالعه مقطعی بین المللی در ۶ کشور؛ مرزها در روانپزشکی، ۲۰۱۹
۳-ترون و هافِجی؛ “قدرت من”: نقش نماینده در فرآیندهای تاب آوری دختران نوجوان آفریقایی تبار که مورد سوء استفاده جنسی قرارگرفته اند؛ ۲۰۱۹
۴- ترون و همکاران؛ مدارس چگونه در جوانان رشد تاب آوری را افزایش میدهند؛ ۲۰۱۹
۵- ترون و آنگار؛ تاب آوری و سلامت روان: چگونه فرآیندهای چند سیستمی به پیامدهای مثبت کمک میکند؛ ۲۰۱۹
۶- ترون و جِفریز؛ توضیحات تاب آوری از زبان زنان و دختران: به چه میزان برای دختران سیاه پوست افریقایی قابل اجراست؛ انجمن بین المللی مطالعات زنان؛ ۲۰۱۸

منابع:
۱ .http://lindatheron.org
۲٫ ۵۲(۱) ۷۸–۹۸٫ doi: 10.1177/0044118X17731032
۳ .https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00997
۴ .Journal of Adolescent Research, 34(6) 683–۷۱۲

ایجاد تاب آوری در زنان روستایی به دلیل همه گیری کووید – ۱۹

متن کامل پیام آنتونیو گوترش به شرح زیراست:

زنان روستایی نقشی اساسی در کشاورزی، امنیت غذایی و تغذیه، تاب آوری اقلیمی، و مدیریت زمین و منابع طبیعی آن ایفا می کنند. اما بسیاری از زنان روستایی از تبعیض، نژادپرستی نظام مند و فقر ساختاری رنج می برند.

همه گیری کووید-۱۹ اکنون بیش از نیمی از زنان کشاورز جهان را به دلیل محدودیت درجابجایی، تعطیلی مغازه ها و بازارها، و اختلال در زنجیره های تأمین خود تحت تأثیر قرار داده است. زنان روستایی که با چالش هایی از جمله بیشتر شدن مسئولیت های بی مزد و کار خانگی و افزایش میزان خشونت های جنسیتی روبرو هستند، سنگین ترین بارهای این همه گیری بر آنان تحمیل می شود.

کانال های دیجیتال می توانند در مناطق روستایی یک خط نجات باشند، در مورد دسترسی به مراقبت های سلامت و همچنین به روزرسانی کشاورزی اطلاعاتی ارائه دهند. با این حال، شکاف دیجیتال جنسیتی بسیار زیاد است، به ویژه برای زنان روستایی که فقط یک چهارم کاربران راه حل های کشاورزی دیجیتال را تشکیل می دهند.

کمک به زنان روستایی در مدت همه گیری و بوسیله ایجاد تاب آوری در آنان برای آینده، به همبستگی و حمایت همه نیاز دارد.

با همدیگر، باید برای زنان روستایی سرمایه گذاری کنیم تا آنان به خدمات درمانی، حمایت اجتماعی و اطلاعات کشاورزی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. باید شکاف دیجیتالی را برطرف کنیم و خدمات اساسی را برای پاسخگویی در سایه همه گیری خشونت علیه زنان ارائه دهیم. و باید با قوانین وعملکرد های تبعیض آمیز مربوط به ملک و ارث مقابله کنیم که زنان روستایی را در معرض از دست دادن منابع درآمد خود قرار می دهد.

در روز بین المللی زنان روستایی، بگذارید تعهدمان نسبت به زنان روستایی را در تمامی اشکال متنوع ایشان تجدید کنیم، تلاش های خود را برای حمایت از آنان در طی همه گیری کووید-۱۹ افزایش دهیم و با آنان کار کنیم تا در برابر بحران های آینده تاب آوری پیدا کنند.

کارگاه تاب آوری کارکنان دانشگاه پیام نور استان بوشهر

کارگاه مهارت تاب آوری ویژه کارکنان دانشگاه پیام نور استان بوشهر در گناوه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مدرس و پژوهشگر خانه تاب آوری، تاب آوری را ظرفیت بازگشتن از دشواری و توانایی ترمیم خویشتن عنوان کرد. افزود این ظرفیت کمک می کند تا آدمها بتوانند پیروزمندانه از مشکلات و موانع عبور کنند.


دکتر محمدرضا مقدسی با برشمردن برخی از ویژگی های افراد تاب آور، افزود افراد تاب آور ، توانایی حل مساله و خلاقیت داشته و سرشار از مهربانی هستند .
مدیر خانه تاب آوری ایران منظور از سازمان تاب آور و پیشرونده را خو گرفتن با عوامل مزاحم و اختلال کننده نیست مقدسی راهکار تاب آوری در سازمان را شناسایی ظرفیت ها و توانایی سیستم‌ دانست و گفت ظرفیت افراد در مواجهه با مشکلات تعیین کننده است . وی راهکار توانمند سازی را تبادل نظر ، همدردی و همفکری و درک نقش ها که بعهده ماست عنوان کرد و اضافه کرد تاب آوری نیاز به دانش تخصصی ندارد و همه می توانند آن را یاد بگیرند لذا این مهارت می تواند در تمام زوایه زندگی افراد اثر مثبت داشته باشد افراد تاب آور در محل کار و درون خانواده بطور کلی در جامعه افراد سازگار هستند و با انعطاف با مشکلات مقابله می کنند


مسول امور فرهنگی و روابط عمومی دانشگاه پیام نور گناوه هدف از برگزاری این کارگاه  بالا سطح آگاهی و توانایی پرسنل در مواجهه با استرس و دغه دغه های شغلی و افزایش سطح اثربخشی سازمانی می باشد.
ضرغام خرمی این کارگاه بصورت مجازی ویژه کارکنان دانشگاه پیام نور استان بوشهر با همکاری خانه تاب آوری و تدریس دکتر محمد رضا مقدسی برگزار شد

 

طرحواره های مثبت و تاب آوری

 

بازنشرطرحواره های مثبت و تاب آوری

یادداشت اختصاصیِ دکتر آزیتا کشاورز؛ استاد دانشگاه، درمانگر و عضو تیم تخصصی تاب آوری در انجمن ازدواج و خانواده کشور

تحقیقات در مورد شناخت مثبت نشان می‌دهد که شناخت‌های مثبت نه تنها برای سلامت روان و شاد بودن بلکه حتی برای حفظ یک حالت عاطفی خنثی ضروری هستند (کاسیوپو و همکاران، ۱۹۹۰؛ دینر و دینر، ۱۹۹۶). در مراجعان  نشان داده شده که اکثر افراد دارای دیدگاه‌های شخصی مغرضانه مثبت هستند (گرین والد، ۱۹۸۰، تیلور و براون، ۱۹۸۸)، و اعتقادات مبالغه آمیز در مورد کنترل شخصی (فلمینگ و دارلی، ۱۹۸۶؛ میلر و راس، ۱۹۷۵) و خوش‌بینی غیرواقعی (لانگر و روت، ۱۹۷۵) هستند. در حقیقت، فقدان این سوگیری‌ها با سلامت روانی منفی مرتبط است (آبرامسون و آلویی، ۱۹۸۱؛ کوینی و گوتلیب، ۱۹۸۳؛ گولین و همکاران، ۱۹۷۷ و ۱۹۷۹؛ روحلمان و همکاران، ۱۹۸۵؛ واتسون و کلارک، ۱۹۸۴). با بررسی اینکه کدام یک از موضوعات طرحواره مثبت مربوط به تاب‌آوری کودک است، اطلاعاتی را جمع‌آوری خواهیم کرد که می‌تواند به بهبود توانایی کودکان در کنار آمدن با مشکلات شان کمک کند.

مطابق با فرض های صورت گرفته، طرحواره‌های مثبت جهانی و زمینه‌های خاص طرحواره نیز با تاب‌آوری گزارش شده از کودک ارتباط مثبت داشتند.

از سویی طرحواره‌های منفی واریانس قابل توجهی را در تاب‌آوری در نظر نگرفتند، در حالی که طرحواره‌های مثبت (تقریباً ۵۰٪ از واریانس در هر یک از مدل‌های تاب‌آوری ما را تشکیل می دهند).

خودکارآمدی به عنوان موضوع طرحواره‌ای که به شدت با تاب‌آوری مرتبط است ظاهر شد. جای تعجب نیست که اعتقاد به توانایی فرد در کنترل نتایج ممکن است توانایی کنار آمدن با استرس زندگی را افزایش دهد.

به طور مداوم، ادراک از خود اثربخشی برای تأثیرگذاری بر نحوه پاسخگویی به مشکلات از طریق تأثیرگذاری بر نحوه مقابله، ارزیابی وضعیت و بعداً نحوه واکنش احساسی فرد توسط باندورا (۱۹۸۲)) نظریه پردازی شده است.

افراد برای اینکه از روی عملکرد خود درباره کارآمدی خویش قضاوت کنند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرند، سختی کار، میزان تلاش، شرایط نامطلوب و مطلوب، میزان کمک بیرونی که دریافت کرده‌اند، حالات عاطفی و فیزیکی آنها در حین انجام کار و چگونگی شکست و موفقیت آنها از جمله این عوامل است. همچنین نگرش مثبت یا منفی فرد به خود و نحوه شکل‌گیری موقعیت‌ها و شکست‌ها، قضاوت درباره کارآمدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

یکی از جنبه های مهم کنترل فردی، کارآیی شخصی است. این مفهوم توسط آلبرت بندورا (۱۹۹۷)، مطرح شده است. افراد دارای این ویژگی معتقدند که انجام کارهای مورد نظرشان همراه با مؤلفه خودکارآمدی با مکانیزم کنترل در سخت کوشی وجوه مشترکی دارد. افرادی که خودکارآمدی کمی دارند، احساس می‌کنند که در اعمال کنترل بر رویدادهای زندگی درمانده و ناتوانند. آنها معتقدند که هر تلاشی که می‌کنند بیهوده است. هنگامی که با مانعی روبرو می‌شوند، اگر تلاش اولیه آنها در برخورد با مشکلات بی نتیجه بوده باشد، سریعاً قطع امید می‌کنند. افرادی که کارآیی شخصی بسیار کمی دارند حتی تلاش نمی‌کنند بر مشکلات غلبه کنند، زیرا آنها متقاعد شده‌اند که هر کاری انجام دهند بیهوده است و تغییری در اوضاع ایجاد نمی‌کند.

به همین خاطر خودکارآمدی به عنوان موضوع طرحواره‌های سازگار و مثبت که بسیار زیاد با تاب‌آوری مرتبط است پدید آمد. جای تعجب نیست که اعتقاد به توانایی فرد در کنترل نتایج ممکن است میزان توانایی کنار آمدن با استرس زندگی را افزایش دهد، اما آنچه که نباید خوش‌بینانه بر روی آن چشم ببندیم. نقش و اهمیت عملکرد و چگونگی به فعل رساندن توانمندی‌های بالقوه افراد است. طرز تلقی و سبک زندگی و چگونگی تفسیر شرایط و سپس ابزارها و راه‌های تعامل و درگیر شدن با  اتفاقات و میزان پای بندی به اصول و ارزش‌ها ودر نهایت چگونگی عملکرد تأثیر بسزایی در تاب‌آوری خواهند داشت. شکل‌گیری و بروز نظریه‌هایی مبتنی بر شناخت و درک مستمر از خود و تأثیر آن بر نحوه پاسخگویی به مشکلات از تأثیرگذاری چگونگی نحوه مقابله، ارزیابی وضعیت و نحوه واکنش عاطفی وی (بندورا (۱۹۸۲) شکل گرفته است. بنابراین، افرادی که دارای خودکارآمدی بالاتری هستند، بیشتر تلاش می‌کنند تا در برابر خواسته‌های خود واکنش نشان دهند و در نتیجه ممکن است به همان اندازه پریشانی را تجربه نکنند.

بنابراین، افرادی که دارای خودکارآمدی بالاتری هستند، بیشتر تلاش می‌کنند تا در برابر خواسته ها واکنش نشان دهند و در نتیجه ممکن است به همان اندازه پریشانی را تجربه نکنند. محدودیت‌های متعددی برای پژوهش حاضر وجود دارد که پیامدهای مهمی را برای تحقیقات آینده ارائه می‌دهد. ابتدا متغیرهای پیش‌بینی کننده و نتیجه گیرنده در یک زمان اندازه گیری شدند و امکان ارزیابی روابط علیت ضمنی نظری را نفی کردند. به همین ترتیب، برای اثبات گسترش این روابط مهم در جوانان بین طرحواره‎ها و علائم، به تحقیقات طولی دقیق تری نیاز است.

در تحقیقی تحت عنوان بررسی کارآمدیِ مداخلات شناختی رفتاری گروهی بر باورهای غیر منطقی و خودکارآمدی دختران فراری از منزل در سال ۱۳۹۰ا که توسط کشاورز، اکبری انجام گردید، آموزش مداخلات شناختی رفتاری گروهی در طی چهارده جلسه باعث کاهش باورهای غیر منطقی شد، در صورتی که منجر به افزایش خودکارآمدی نشد. همانطور که ملاحظه می کنید یکی از مولفه های طرحواره های تاب آور خودکارآمدی است که با برنامه ریزی، آموزش، کارگاه، قابلیت ها افزایش می یابد و قابلیت تجربه اشخاص را توانمندتر می کند. با خواندن کتاب دوچرخه سواری، کسی دوچرخه سوار نمی گردد کماآنکه با خواندن کتاب شنا کسی شنا گر نمی شود. خودکارآمدی به عنوان موضوع طرحواره ای به شدت با تاب آوری مرتبط است و یافته های طرحواره های مثبت نشان می دهد که تمرکز بر سلامت روان نوجوانان، استراتژی های مقابله ایِ تاب آوری در مقابل عوامل استرس زای آیند را کاهش می دهد، مثلاً کلاس های فنی حرفه ای با آموزش دادن مهارت های متفاوت به نوجوانان از همان اوان زندگی حس اعتماد و افزایش مهارت های زندگی را می آموزد و باعث کاهش اضطراب، افسردگی، بیماری های مزمن می گردد. به طور مثال نوجوانی که آهنگری می آموزد با هر ضربه ای که با چکش آهنگری به فلز میزند و باعث فرم دهی فلز می گردد، اعتمادش به خودش بیشتر می گردد که من می توانم. I can do it بیایید در تاب آوریِ جوانانمان با افزایش موفقیت، اعتماد، خودکارآمدی سهمی داشته باشیم.

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت هشتم “پائولا دِیویس لاک”

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت هشتم “پائولا دِیویس لاک”

گردآوری و ترجمه: جواد طلسچی یکتا
مددکار اجتماعی و عضو تیم تخصصی تاب آوری خانواده در  انجمن ازدواج و خانواده کشور

معرفی

پائولا دِیویس لاک، وکیل پیشین، سخنران، مشاور، همکار رسانه ای و متخصص در زمینه استرس و تاب آوری است؛ کسی که کارگاه های تاب آوری را طراحی و برای هزاران متخصص در سراسر دنیا تدریس نموده است. دیویس شغل وکالت خود را پس از ۷ سال ترک کرد و مدرک کارشناسی ارشد خود را در زمینه روانشناسی کاربردی از دانشگاه پنسیلوانیا دریافت نمود.

به عنوان بخشی از آموزش تحصیلات تکمیلی، دیویس به عنوان همکار در بخش آموزش دانشگاه پنسیلوانیا پیرامون آموزش مهارت های تاب آوری به سربازان به عنوان بخشی از برنامه جامع ارتش تحت عنوان “سازگاری سرباز و خانواده” انتخاب شد. گروه مدرسین دانشگاه پنسیلوانیا به بیش از چهل هزار سرباز و اعضای خانواده شان مهارت های تاب آوری را آموزش دادند.

پائولا دیویس بنیانگذار و مدیر ارشد اجرایی موسسه “استرس و تاب آوری”، موسسه ای مشاوره ای و آموزشی که شرکا با سازمان ها و شرکت های حقوقی به کاهش فرسودگی شغلی، و ایجاد تاب آوری در سطوح مدیریت، گروه و سازمان کمک می کنند.

دیویس اظهار میدارد که تاب آوری توانایی فرد در رشد مرتبط با استرس است که دو بُعد کلیدی  دارد. اول، _مقاومت یا سختی _مدیریت موثر عوامل استرس زا و چالش های روزانه زندگی_ مثل اتمام جلسه در لحظه آخر برای تحویل کودک از مهد ؛ و دوم _بازگشت_ توانایی بهبود یافتن و رشد موثر در برابر مشکلات بزرگ زندگی نظیر مرگ یا طلاق است. دیویس در ایجاد تاب آوری سه نکته مهم را متذکر میشود:

متفاوت فکر کنید

ایجاد تاب آوری، مستلزم درک نحوه نگرش شما پیرامون مشکلات، استرس و موقعیت های چالش زاست. دیویس به نقل از سندبرگ می افزاید، دکتر مارتین سلیگمن اعتقاد به سه نکته ثبات، فراگیری و شخصی سازی دارد. وقتی اشتباهی رخ میدهد مردم با نگاه منفی به آن وقایع می نگرند. جملاتی نظیر: “این گرفتاری برای همیشه خواهد بود (ثبات)” یا “این اتفاق بر ابعاد مختلف زندگی ام تاثیر خواهد گذاشت (فراگیری)” یا “همه اش تقصیر من است (شخصی سازی)”. توضیحات به ترتیب از مثبت به سمت منفی است و وارد یک تسلسل می شود. وی  می افزاید که تحقیقات دکتر سلیگمن نشان داده که توضیحات ثابت بد بینانه همراه با احتمال افزایش افسردگی، اضطراب، ناامیدی و درماندگی است.

همچنین منتقد درون شما، دیگر سبک های فکری زیانبخش را نظیر فاجعه پنداری، ذهنیت ثابت و کمالگرایی و دیگر تله های فکری را هدایت میکند. خبر خوب اینکه میتوان یاد گرفت چطور منتقد درون را به مربی درون تبدیل کرده که بتوان در مسیر موثرتر از آن استفاده نمود.

بیشتر ارتباط بگیرید

گسترش روابط با کیفیت بالا برای زندگی شاد، سالم و تاب آورانه حیاتی است. روابط با کیفیت بالا ۴ مزیت کلیدی را رقم میزند: توانمندسازی، ایجاد حس اعتماد، خود معتبرسازی و ساخته شدن بر اساس احترام. مهم است که آگاه باشیم با چه افرادی پیرامون خود ارتباط داریم زیرا که مستقیما بر شادی مان تاثیر میگذارند.

شبکه های اجتماعی مجازی شامل افراد شاد و غمگین است؛ هر دوست شادی که اضافه میشود احتمال خوشحالی فرد را تا ۹% بالا میبرد. تحقیقات انجام شده در زمینه عصب شناسی نشان میدهد که احساسات واگیردار است و اعصاب آینه ای در مغزمان، عینا خلق و خوی طرف مقابل را میگیرد نظیر سرماخوردگی!

 

با انگیزه بمانید

هدف با انگیزه ای درونی پیوند خورده است، و مطالعات نشان میدهد که تمامی اهداف و آرزوها برای شادی و سلامت روان به طور برابر سودمند نیستند. در یکی از این مطالعات محققین، بزرگسالانی که اهداف زندگی شان را با آرمان های بیرونی انتخاب کردند (مبتنی بر پول، شهرت و تصویر) را با بزرگسالانی که اهداف زندگیشان مبتنی بر آرمان های درونی بود (مبتنی بر رشد شخصی،روابط نزدیک، تعامل در جامعه و سلامت جسمی) مقایسه کردند. بزرگسالان با اهداف مبتنی بر آرمان های درونی سطوح بالاتری از رضایتمندی از زندگی و رفاه و درصد پایین تری از اضطراب و افسردگیِ پس از رسیدن به هدف را  گزارش کردند. درحالی که بزرگسالان با اهداف مبتنی بر آرمان های بیرونی سطوح بالاتری از اضطراب و افسردگی را گزارش کردند. آن ها گمان میکردند که دستیابی به این مهم آنها را شادتر میکند اما در انتها این گونه نشد.

 

منابع:

  1. www.stressandresilience.com
  2. https://www.psychologytoday.com/us/blog/pressure-proof/201605/building-your-resilience-the-skills-you-need

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت هفتم “آنجی هارت”

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت هفتم “آنجی هارت”

گردآوری و ترجمه: جواد طلسچی یکتا
مددکار اجتماعی و عضو تیم تخصصی تاب آوری خانواده در  انجمن ازدواج و خانواده کشور

شرح حال علمی آنجی هارت:

آنجی هارت، پروفسور در حوزه سلامت کودک، خانواده و جامعه در دانشگاه بیرمنگام و مدیر مرکز تاب آوری برای عدالت اجتماعی است. وی همچنین مدیر طرح مشارکت دانشگاه – جامعه است. هارت عهده دار تحقیق مشارکتی در حوزه نابرابری در مراقبت های اجتماعی و بهداشتی در رابطه با کودکان، خانواده ها و خصوصاً در رابطه با تاب آوری است. او دوره هایی تخصصی را برای پزشکان کارورزِ مراقبت های اجتماعی و بهداشتی تدریس کرده و گروه بزرگی از دانشجویان دکترا را که بر روی موضوعاتی همچون تاب آوری و نابرابری کار می کنند، مدیریت می کند.

آنجی هارت پروژه های پژوهشی مختلفی را با محوریت تاب آوری با کمک مالی نهاد تحقیق و نوآوری بریتانیا دنبال می کند. وی همچنین نقش کلیدی در شکل دهی و اجرای راهبرد پژوهش در دانشکده های علوم بهداشتی دارد و مرکز تاب آوری برای عدالت اجتماعی را نیز راهبری می کند. از دیگر وظایف او، جذب سرمایه برای پژوهش، جذب نوآموز ، ناظر و راهنمای دیگر محققین و دانشجویان، کمک به طرح برنامه آموزشی، و حمایت از افراد مختلف برای تدریس به کمک پایگاه تحقیق و پژوهش مرکز تاب آوری برای عدالت اجتماعی است.

آنجی هارت، منابع عملیِ زیادی را توسعه داده که مورد استفاده در بریتانیا و دیگر کشورهاست. درمان به کمک تاب آوری رویکردی است جهت حمایت از کودکان و خانواده های محروم که در کتاب ها و فیلم های آموزشی مفصل بیان شده است. رویکرد علمی تاب آوری حاصل همکاری مشترک دیگر هارت است.

عناوین نظارتی مرتبط به برنامه های آینده از منظر آنجی هارت:

رویکردهای مشترک مبتنی بر تاب آوری برای حل مشکلات اجتماعی و محیطی شامل سلامت روان کودک، جوان و خانواده؛ استرس و ناراحتی های کارورزان ؛ رویه های مدارس؛ رویه های مشارکت آموزش عالی دانشگاه و جامعه می باشد.

آنجی هارت معتقد است که کارش بین رشته ای است و با افراد مختلفی از رشته های روانشناسی، جامعه شناسی، انسان شناسی اجتماعی، توسعه اجتماعی، آموزش، مددکاری اجتماعی، روانپزشکی و پرستاری همکاری دارد. وی می افزاید که تمامی تحقیقاتش به صورت همکاری مشترک با دیگر محققین بوده و به عنوان مدیر علمی طرح مشارکتی بین دانشگاه و جامعه تخصص لازم را در به کارگیری بینش های حاصل از پژوهش ها در بافت اجتماعات عملی دارد.

وی همچنین مطالب زیادی را در زمینه خدمات مراقبت اجتماعی و بهداشتی برای کودکان و خانواده های محروم و حامیان آن ها خصوصا در رابطه با پرورش و پذیرش مامایی و معاینات بهداشتی و همچنین مفهوم تاب آوری، منتشر کرده است.

آنجی هارت و همکارانش در تحقیق در زمینه تاب آوری و نابرابری اجتماعی به این نتیجه رسیده اند که مفهوم تاب آوری از سطح فردی به مفهوم بوم شناختی گسترده تری تغییر پیدا کرده که به تعاملات وسیعتر بین محیط و شخص می انجامد. زمانی که کودکان و بزرگسالان با مشکلاتی روبرو می شوند که در اثر نابرابریِ نهادینه شده و محرومیت اجتماعی است، دانش مبتنی بر تاب آوری این پتانسیل را دارد که بستر ایجاد این مشکلات را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین حیاتی است که مفهوم سازی های مرتبط با تاب آوری این پتانسیل را برای افراد حاشیه نشین در برداشته باشد که ابعاد مشکلات و گرفتاری هایشان را تغییر شکل داده و آن ها را به چالش بکشند بدون اینکه نسبت به موانعی که با آنها برخورد میکنند، مسئولیتی داشته باشند.

او و همکارانش اذعان دارند که میتوان تحقیق و رویه عملی تاب آوری با رویکرد عدالت اجتماعی را با هم جمع نموده و توجه برابر و همزمانی را به افراد و سیستم ها داشت. برای رسیدن به این هدف پیشنهاد داده اند که تحقیقات آینده باید برخوردار از یک طرح پژوهشی جامع ومشترک بوده که شامل عنصرتحول آفرین اجتماعی برای توانمندسازی کودکان، بزرگسالان و خانواده ها باشد.

 

منابع:

Boingboing co-produced resilience research and practice

https://www.brighton.ac.uk/women-of-impact/angie-hart.aspx

https://www.researchgate.net/profile/Angie_Hart

https://research.brighton.ac.uk/en/persons/angie-hart

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت ششم “مایکل روتر”

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت ششم “مایکل روتر”

گردآوری و ترجمه: جواد طلسچی یکتا
مددکار اجتماعی و عضو تیم تخصصی تاب آوری خانواده در  انجمن ازدواج و خانواده کشور

معرفی

سر مایکل روتر متولد ۱۹۳۳ اولین شخصی است که به عنوان استاد روانپزشکی کودک در بریتانیا منصوب شد. او معروف به پدر روانشناسی کودک است. وی پروفسور آسیب شناسی روانی رشد در موسسه روانپزشکی کالج پادشاهی لندن و روانپزشک مشاور در بیمارستان مادزلی است، مسئولیتی که از سال ۱۹۶۶ به عهده دارد. او بیش از ۴۰۰ مقاله علمی و حدود ۴۰ کتاب را منتشر کرده است.

دوره کاری

روتر بخش پژوهش روانپزشکی کودک در شورای تحقیقات پزشکی انگلستان در ۱۹۸۴، و ۱۰ سال بعد مرکز روانپزشکی اجتماعی، رشد و ژنتیک و را بنا نهاد که تا سال ۱۹۹۸ نیز رئیس افتخاری هر دو بخش بود.

بین عناوین تحقیقی روتر، موضوع مورد علاقه  اش نظریه وابستگی مادرانه بود که در کتاب “خصوصیات مادری” در ۱۹۷۴ به چاپ رسید. وی در این کتاب به بررسی بروز چندی از اختلالات رشد نظیر اختلال شخصیتی ضد اجتماعی و آسیب شناسی روانی بی مهری می پردازد. او محرومیت از محیط یادگیری و محیط عاطفی را موثر در رشد کودک  می داند. یکی از تمایزات اصلی نظرات او در کتاب “خصوصیات مادری”، تفاوت بین عقب ماندگی ذهنی در کودک و اختلال رشد عاطفی کودک به عنوان عدم رشد عاطفی سالم است.

نظریات روتر در تاب آوری

اواخر دهه هشتاد میلادی در مرکز مطالعات پیشرفته در زمینه علوم رفتاری دانشگاه استنفورد، مایکل روتر در تحقیقاتش به موضوع استرس ، سازش و رشد برخورد کرد. بر او روشن شد که متغیرها و رویداد ها به تنهایی کل مطلب را بیان نمی کنند همینطور که در برخی موارد، سازگاری خوب بزرگسالان درمقابله با تجربیات منفی اولیه مشاهده می شود. نه متغیرهای ژنتیکی و نه محیطی هیچ کدام به تنهایی تفاسیر قابل قبولی نبودند. روتر برای فهم بهتر ماهیت و قدرت عوامل محافظت کننده به تحقیقاتش ادامه داد. وی تحت تاثیر تحقیقات مرتبط با واکنش به استرس بر روی حیوانات و همچنین عوامل ژنتیکی و انسانی بود.

روتر معتقد است که تاب آوری همان مقاومت نسبی در برابر تجربیات خطرناک محیطی، یا غلبه بر استرس و مشکلات ، یا خروجی (رفتاری) نسباتا مطلوب با وجود تجربیات خطرآفرین است.او در جایی دیگر نیز می گوید که تاب آوری چیزی جز شایستگی و قابلیت اجتماعی و سلامت روانی نیست.

سازوکارهای مختلفی جهت کنار آمدن با آسیب وجود دارد که مایکل روتر از آن با نام “اثرات فولادین” راهبردهای سازش یاد می کند. برای مثال ورزش پرش با چتر منجر به سازگاری فیزیولوژیکی می شود و نوعی از مقاومت در برابر ترس و واکنش های فیزیولوژیکی برای بقاست. او می افزاید اگر میخواهید در برابر آلودگی مقاوم شوید بدترین کار ممکن این است که از در معرض قرارگیری در مقابل تمامی عفونت ها اجتناب کنید. ضمن اینکه همه به رشد سازوکارهای مقاومت-سازش نیازمند هستند. با اضافه کردن محافظت روانی در کنار محافظت فیزیکی، نقطه نظر باندرا در باب احساس خود کارآمدی نیز به ذهن متبادر می شود.

دکتر روتر این سوال را مطرح میکند که: آیا تاب آوری روشی خیالی برای بازآفرینی مفاهیم خطر و محافظت است؟ و سپس پاسخ می دهد: خیر، چون خطر و محافظت بر متغیرها متمرکز هستند و به سمت پیامدهایی با این فرض ضمنی سوق داده می شوند که تاثیر عوامل خطرساز و محافظت کننده به طور گسترده در همه یکسان خواهد بود و این پیامدها بسته به ترکیب و تعادل بین تاثیرات عوامل خطرساز و عوامل محافظت کننده است.

وی همچنین سوال دیگری را مطرح میکند مبنی بر این که : آیا مفاهیم تاب آوری، مطالعات سنتی عوامل خطرساز و محافظت کننده را رد میکند؟ خیر، چون شواهد فراوانی وجود دارد که مغایرت پیامدهای آسیب شناسی روانی می تواند با جمع بندی اثرات عوامل خطرساز و محافظت کننده محاسبه شود و دوم اینکه تاب آوری مفهومی تعاملی است که فقط در صورت سنجش دقیق عوامل خطرساز و محافظت کننده می تواند بررسی گردد.

روتر بر این باور است که ۴ عامل منجر به تاب آوری می شود:

۱_ کاهش خطر

۲_ کاهش واکنش های زنجیروار منفی

۳_ ارتقا و حمایت از عزت نفس و خود کارآمدی

۴_ ایجاد فرصت

 

منابع

Pearce, J (2005). Eric Taylor: The cheerful pessimist. Child and Adolescent Mental Health, Feb;10(1):40–۴۱٫[۱]

Rutter, M. (1987). “Psychosocial resilience and protective mechanisms”. American Journal of Orthopsychiatry

http://www.fenichel.com/resilience.shtml

Share

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت پنجم “نان هندرسون”

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت پنجم “نان هندرسون”

گردآوری و ترجمه: جواد طلسچی یکتا
مددکار اجتماعی و عضو تیم تخصصی تاب آوری خانواده در  انجمن ازدواج و خانواده کشور

نان هندرسون، دارای مدرک کارشناسی ارشد مددکاری، سخنران و مشاور ملی و بین المللی در زمینه پرورش تاب آوری ، موضوعات مرتبط با مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی و تغییر سازمانی است. وی سال ها به عنوان استاد دانشگاه به مطالعاتی در باب مصرف مواد و مشروبات الکلی پرداخته و روانشناس و مشاور نیز بوده است. هندرسون برنامه های مرتبط با پیشگیری در سطح شهر و ایالت، یا برنامه های اجرایی تاب آوری را مدیریت کرده و به عنوان مددکار بالینی به جوانان و خانوده ها مشاوره داده است.

او بنیانگذار و سردبیر کتاب “تاب آوری در عمل ” است و با تالیف و ویرایش کتاب های دیگر نیز همکاری داشته است. وی ساکن شهر سن دیگوی کالیفرنیا و مسئول اجرایی پروژه “تاب آوری در عمل” در این شهر است.

در دو سال اخیر نیز، او با ارتش آمریکا نیز در باب ابتکارات تاب آوری شان همکاری کرده است. در بعضی از ایالت های آمریکا نیز اعلام شده که از مدل تاب آوری هندرسون در مدارس استفاده شده است.

هندرسون حدود ۲۵ سال به اقصا نقاط جهان جهت آموزش تاب آوری برای جوانان، بزرگسالان، خانواده ها و سازمان ها سفر کرده است. آثارش در بیش از ۲۵ کشور دنیا مورد استفاده قرار گرفته و به زبان های اسپانیولی و روسی ترجمه شده است. هندرسون نویسنده و ویرایشگر ۵ کتاب من جمله یکی از بهترین کتاب های پرفروش شامل “تاب آوری در مدارس: ایجاد شرایط برای دانش آموزان و معلمین” است.

از کتاب های اخیر او “کتاب کار تاب آوری: بازگشت قوی تر، هوشمندانه تر، و با عزت نفس بالاتر” که سال ۲۰۱۲  برای نوجوانان و جوانان انتشار یافته و برای ۴ سال پرفروش ترین کتاب آمازون در زمینه تاب آوری بوده است.

دیگر آثارش:

تاب آوری در عمل: نظرات عملی برای فائق آمدن بر خطرات و توانمندسازی در جوانان ، خانواده ها و جوامع

راهنمایی برای تاب آوری: برنامه ریزی برای حرکت جوان از استرس به موفقیت

و رویکردهای مدرسه در پرورش تاب آوری.

 

هندرسون معتقد است که تقریبا همه با این نظریه او موافق هستند که تاب آوری همان ظرفیتِ بازگشت، سازگاری در مقابله با مشکلات، و پیشرفتِ شایستگی اجتماعی ، علمی و فنی است با وجود اینکه انسانها در معرض استرس قرار دارند و این استرس ذاتِ دنیای امروز است. پس از مطالعات فراوانی که از تحقیقات و کتب هایی با موضوع تاب آوری و مصاحبه با صدها کودک انجام شد، هندرسون ۴ گام اساسی را برای پرورش تاب آوری در کودکان و جوانان را شناسایی کرد، گام هایی که برای بزرگسالان در هر نقشی که در زندگی کودک ایفا میکنند، کاربردی است.

۱_ همیشه این عبارت را در ذهن داشته باشید: “نگرش تاب آوری”.  

پرورش تاب آوری با نگرشی که به صورت کلامی یا غیرکلامی بیان میشود آغاز می گردد. عباراتی همچون: “مهم نیست که در گذشته مرتکب چه اشتباهاتی شده اید ، مهم نیست که چه مشکلاتی را پیش رو دارید، قدرت شما بالاتر از این خطرات هست و هر خطر، مشکل و گرفتاری که شما با آن ها مواجه می شوید گام هایی برای رشد شما هستند”

با دلسوزی گوش کردن، تصدیق درد ناشی از مشکلات در کودکان در حالیکه به آنها از قابلیت هایشان گوشزد می شود، ایجاد شرایط برای حرکات متفکرانه و پرورش دهنده _بزرگ یا کوچک_؛ همه اینها بخش هایی از این نگرش هستند.

۲_ به همان اندازه که روی ضعف ها باریک بین هستید، روی نقاط قوت نیز متمرکز باشید.

هندرسون معتقد است که اگر انسان ها در فرهنگی که تقویت توانایی ها در آن حاکم بود زندگی می کردند ، در نتیجه انجام این کار آسان ترمی بود و بحث در مورد قابلیت ها و استعدادهای فرد و اهداف و دستاوردها، مثبت تلقی شده است. بخشی از این فرهنگ، رسانه های با اخبار مثبت است که بر کمک افراد، حمایتشان، از خود گذشتگی آن ها ، و مراقبت از هم متمرکز هستند.

۳_ برای هر کودک چرخه تاب آوری ایجاد نمایید.

گام بعدی که میتواند همزمان با گام دوم اتفاق بیفتد، ایجاد شرایط محیطی پیرامون هر کودک برای پرورش تاب آوری ست.این شرایط در واقع شبکه ای ازحفاظت، حمایت و پرورش گرایش به خودسازی و ظرفیت تاب آوری در کودک است.

۴_ هرگز تسلیم نشوید.

تاب آوری فرآیند طول عمر است که در زندگی هر کسی جریان دارد. بسیاری از افراد بهبودیافته از مشکلات دوران کودکی این تجربه را با دیگران سهیم شده اند که چطور پافشاری اطرافیان در ایجاد تاب آوری و حفظ این تاب آوری نقش داشته است.

 

منابع:

https://ccsme.org/wp-content/uploads/2017/01/Fostering-Resiliency.pdf

شنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت چهارم “نورمن گارمزی”

==شنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت چهارم “نورمن گارمزی”

گردآوری و ترجمه: جواد طلسچی یکتا
مددکار اجتماعی و عضو تیم تخصصی تاب آوری خانواده در  انجمن ازدواج و خانواده کشور

معرفی

نورمن گارمزی (متولد ۱۹۱۸ ، متوفی ۲۰۰۹) استاد روانشناسی که به خاطر آثارش در زمینه آسیب شناسی روانی رشد مشهور است. بعد از دریافت مدرک دکترایش از دانشگاه آیووا در سال ۱۹۵۰، مناصبی را در دانشگاه دیوک به مدت ۱۱ سال و موسسه رشد کودک تحت نظارت دانشگاه مینه سوتا به مدت ۲۸ سال، پذیرفت. در اوایل بر روی دلایل ایجاد اسکیزوفرنی تحقیق میکرد اما در اصل او به خاطر آثار متاخرش در زمینه “خطر، تاب آوری ، استرس ، سازگاری در رشد کودک” شناخته شده است. او در اواخر عمر به بیماری آلزایمر مبتلا شد.

تحصیلات و خدمت به ارتش

گارمزی برای تحقیقات دوره کارشناسی خود که در دانشکده مدیریت بازرگانی انجام داده بود، در کالج سیتی نیو یورک پذیرفته شد. رشته اصلی وی مطالعه در زمینه اقتصاد بود اما در این زمان او ملزم به گذراندن دوره روانشناسی شد که باعث شد توجه و علاقه اش معطوف به مطالعه رفتار انسانی شود که منجر به فعالیت او در زمینه روانشناسی شد. پس از فارغ التحصیلی در سال ۱۹۳۹، گارمزی تصمیم گرفت که رشته روانشناسی را در دوره کارشناسی ارشد مشاوره در دانشگاه کلمبیا ادامه دهد.

به دنبال تحصیل در دوره کارشناسی ارشد، در یک شرکت خدمات شغلی یهودی در کلیولند مشغول به کار شد. در آن دوران، به دلیل نگاه ضد یهودی شغل های کمی در دسترس او بود. پس از مدتی کوتاه ، برای خدمت در جنگ جهانی دوم فراخوانده شد. گارمزی در ابتدا در پیاده نظام خدمت میکرد اما او می خواست که موقعیت شغلی اش (در زمان خدمت) را تغییر دهد و به دنبال تغییر سِمت اش بود و به طوراتفاقی به مدت ۶ ماه ، به او شغلی برای مطالعه روانشناسی در دانشگاه آیووا پیشنهاد شد تا مدیریت پرسنل ارتش را بررسی نماید.

پس از اتمام دوره آموزشی در دانشگاه آیووا و اعزام به اروپا، گارمزی نامه  ای به کِنِت اِسپنس در دانشگاه آیووا نوشت و از او درخواست کرد که برای تکمیل دوه دکترای خود بازگردد. اسپنس  نیز در جواب او گفت هر زمانی که آماده است برای همکاری با او بازگردد؛ در نتیجه گارمزی دو هفته پس از ترخیص از خدمت به آیووا بازگشت تا تحقیقاتش را آغاز کند. او دو سال را تحت نظارت اسپنس در دانشگاه آیووا و دوره انترنی اش را در بیمارستان دولتی ووستر تحت نظارت الیوت رودنیک گذراند.

رشد کودک: خطر و تاب آوری

پس از شروع به کار گارمزی در دانشگاه مینه سوتا و موسسه رشد کودک در ۱۹۶۱، او به مطالعه کودکان پرداخت و علاقه مند شد تا کودکانی را که در مقابله با مشکلات، تاب آوری بالاتری دارند شناسایی کند در مقایسه با کودکانی که از مشکلات سازگاری بیشتری رنج می بردند. ترکیب رویکردهای بالینی و رشدی با تولد رشته آسیب شناسی روانی رشد، اعتبار یافت. اولین کتاب در این زمینه توسط گارمزی و روتر با  عنوان ” استرس، کنار آمدن و رشد در کودک” انتشار یافت. مطالعات گارمزی بر عواملی متمرکز بود که رابطه بین زمینه ژنتیکی در رشد اختلالات روانی و اتفاقات استرس زا (نظیر سوء رفتار) و توسعه آسیب شناسی روانی را تعدیل می نماید.  چنین تعدیل کننده هایی شامل شایستگی، هوش، فاکتورهای شخصیتی، عملکرد اجتماعی ، عوامل توجه زا و غیره است.

یکی از پروژهای اصلی او مطالعه طولی شایستگی و قابلیت بود. یافته های این پروژه نشان می داد که ابعاد مختلفی برای شایستگی و قابلیت وجود دارد که در طول زمان تغییر می یابند و موفقیت در دوران بزرگسالی را نیز پیش بینی می کنند. آن ها دریافتند کودکانی که در زمینه اجتماعی، شناختی و تحصیلی خبره هستند در آینده پیامدهای منفی کمتری را تجربه می کنند و کودکانی که در دوران کودکی با گرفتاری دست و پنجه نرم میکنند در مقایسه با همسالان خود که در کودکی با مشکلی مواجه نشدند از قابلیت و خبرگی بیشتری برخوردارند. گارمزی و دانشجویانش در روش های ابداعی برای مطالعه چنین فاکتورهایی که هنوز مورد استفاده هستند، پیشگام شدند. برای مثال اساس بازی اصلاح کلاس، روش  نگهداری دانش آموزان در کلاس و نامگذاری همالان خود در نقش های اجتماعی مختلف ، برای استفاده در پروژه مطالعه طولی قابلیت توسعه یافت.

 

چندی از آثار گارمزی:

_ کودکان مقاوم به استرس: پژوهشی برای فاکتورهای محافظت کننده . تحقیقات اخیر در زمینه آسیب شناسی روانی رشد.

_ تاب آوری و آسیب شناسی در مقابل پیامدهای رشد همراه با فقر

_ کودکان در فقر: تاب آوری با وجود خطر

_ مطالعه استرس و قابلیت در کودکان: عنصر سازنده برای آسیب شناسی روانی رشد. استرس، کنار آمدن، و رشد در کودک

 

منابع:

_ خطر و تاب آوری در رشد و اسیب شناسی روانی : میراث نورمن گارمزی

doi:10.1017/S0954579412000016. ISSN ۰۹۵۴-۵۷۹۴. PMID ۲۲۵۵۹۱۱۶.

_ مصاحبه تاریخ شفاهی: تحقیق بر روی رشد کودک

ttp://srcd.org/sites/default/files/documents/garmezy_norman_interviewweb.pdf

_ تاب آوری در آسیب شناسی روانی رشد: مشارکت در پروژه مطالعه طولی قابلیت

doi:10.1017/S095457941200003X. ISSN ۰۹۵۴-۵۷۹۴. PMID ۲۲۵۵۹۱۱۸

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت سوم “لارنس آلبرت آل سیبرت”

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت سوم “لارنس آلبرت آل سیبرت”

بازنشر

گردآوری و ترجمه: جواد طلسچی یکتا
مددکار اجتماعی و عضو تیم تخصصی تاب آوری خانواده در انجمن ازدواج و خانواده کشور

لارنس آلبرت آل سیبرت (متولد ۱۹۳۴ و متوفی در ۲۰۰۹ به دلیل سرطان روده) معلم و نویسنده آمریکایی و اهل پورتلند ایالت اورگان است. او به خاطر تحقیق در زمینه “تاب آوری روانی” و “طبیعت درونی افراد بازمانده با تاب اوری بالا” شهرت دارد. او بیش از ۴۰ سال در دانشگاه پورتلند تدریس کرد. سیبرت در سال ۱۹۵۸ با دریافت مدرک کارشناسی روانشناسی فارغ التحصیل شد. او مدرک ارشد خود را در زمینه روانشناسی بالینی از دانشگاه میشیگان در سال ۱۹۶۰ و در ادامه در سال ۱۹۶۵ مدرک دکترایش را نیز از همین دانشگاه دریافت کرد.

سیبرت در کتاب “مزایای تاب آوری” اذعان دارد که تاب آوری از الزامات دنیای امروز است. برای مثال ، افراد در محیط کار خود احساس می کنند که برای کار بیشتر و با کیفیت تر با همکاران کمتر و هزینه پایین تر تحت فشار هستند. در زندگی شخصی، امور با سرعت زیادی در حال تغییر هستند و مردم باید یاد بگیرند که چگونه متخصص این تغییرات شوند و چگونه از پس شکست های غیر منتظره بر آیند و بر مشکلات ناخواسته فائق شوند.

او معتقد است که تاب آوری در اصل، روند سازگاری موفقیت آمیز با مسائل و یا تجارب چالش های زندگی است. افراد تاب آور و انعطاف پذیر از پس مشکلات بر می آیند، از شکست ها باز میگردند ، و می توانند تحت فشار شدید و مداوم بدون اقدام از طریق روش های آسیب زا و ناکارآمد، پیشرفت کنند. بیشتر این افراد پس از بهبودی روان از تجارب آسیب زا ، قوی تر، بهتر و عاقلانه تر عمل می کنند.

در ادامه سیبرت می افزاید که هر فردی پتانسیل این را داراست که این قابلیت ها را در خود پرورش دهد:

_ حفظ ثبات روانی، سلامت و رفاه خود

_ تمرکز بر مسایل بیرونی : مهارت های خوب حل مسئله

_ تمرکز بر درون : تقویت خود ِ درون

_ مهارت های خوب رشد یافته تاب آوری

_ استعداد برای خوشبختی

سیبرت این ۵ سطح را بدین صورت تشریح می کند:

سطح اول برای نگهداری سلامت و انرژی لازم است.

سطح دوم بر چالش هایی متمرکز است که باید با آنها سر و کار داشت؛ بر اساس یافته های پژوهشی ، فائق شدن بر مشکل زمانی که بر خود مشکل تمرکز دارید منجر به تاب آوری بیشتری می شود تا زمانی که بر احساس متمرکز هستید.

سطح سوم بر ریشه های تاب آوری نظیر عزت نفس بالا، اعتماد به نفس و خود پنداری مثبت تاکید دارد.

سطح چهارم ، خصایص و مهارت هایی را که در افراد با تاب آوری بالا وجود دارد ، پوشش می دهد.

سطح پنجم اینکه ” در بالاترین سطح تاب آوری چه چیزی امکان پذیر است” را تشریح می کند. خوشبخت شدن نوعی استعداد به حساب می آید؛ اینکه شخص قابلیت این را دارد که شرایط بد را به شرایط خوب و فرصت تبدیل کند.

او همچنین معتقد است زمانی که به مشکل برخوردید این نکات را به یاد داشته باشید:

_ ذهنیت و عادات شما هم می تواند موانع ایجاد کند هم می تواند پلی به سوی آینده ای بهتر باشد.

_ تاب آوری را نمیتوان آموزش داد بلکه باید آن را یاد گرفت، تاب آوری از رشدِ ترکیبِ منحصر بفرد توانایی های ذاتی شما نشات می گیرد.

_ تلاش برای بازگشت و بهبودی از شکست ها می تواند منجر به رشد قدرت و توانایی های شود که گمان می کردید امکان پذیر نیستند.

چند از تالیفات سیبرت:

_ چگونه ذهن من از توهمات در روانپزشکی خلاص شد. ۱۹۹۵

_ مزیت تاب آوری: تغییر اصلی ، پییشرفت تحت فشار و بازگشت از شکست ها . ۲۰۰۵

_ شخصیت بازمانده : چرا بعضی افراد در مواجهه با مشکلات ، قوی تر ، باهوش تر و با مهارت تر هستند و شما چطور می توانید مثل آنها باشید؟

_ همکار در تالیف کتاب: راهنمای بقا و موفقیت دانش آموزان

منابع:

“مطبوعات درگذشتگان: سیبرت ، لارنس آلبرت”. اهل اورگان ۵ جولای ۲۰۰۹

· بیوگرافی آل سیبرت در سایت alsiebert.com

بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت دوم “آن ماستن”

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت دوم “آن ماستن”

بازنشر

گردآوری و ترجمه: جواد طلسچی یکتا
مددکار اجتماعی و عضو تیم تخصصی تاب آوری خانواده در انجمن ازدواج و خانواده کشور

 

آن ماستن، دارای مدرک دکترا و استاد رشته رشد کودک و استاد دانشگاه برجسته مک نایت در موسسه رشد کودک زیر مجموعه دانشگاه مینسوتا است. او در ارتش بزرگ شده و برای مدرک کارشناسی در کالج اسمیت حضور داشته است. او سپس به مدت سه سال به عنوان دستیار محقق در موسسه ملی سلامت کار کرد. ماستن، دکترایش را در رشته روانشناسی بالینی با گذراندان دوره انترنی در مرکز بالینی دانشگاه کایفرنیا در سال ۱۹۸۲ از دانشگاه مینسوتا دریافت کرد. تحقیق او بر فهم فرآیندهایی متمرکز بود که تاب آوری را در زمان آسیب و مشکلات بالا می برد. او پروژه بررسی صلاحیت رفتاری در زمینه خطر و تاب آوری را مدیریت میکند؛ مطالعاتی بر روی افراد و جمعیتهای که در معرض جنگ، بیماری های طبیعی ، فقر، بی خانمانی و مشکلات مهاجرت هستند. او همچنین آثار انتشار یافته ای در زمینه تاب آوری در رشد انسانی شامل نگاهی بر کودکان و خانواده های در معرض جنگ، بدبختی و تروریسم دارد. دکتر ماستن همچنین تفسیری نهایی در موضوع پیش روی ” آینده کودکان” در خانواده های نظامی دارد.

او و همکارانش بر روی خصوصیات عصبی- زیستی و روانی- اجتماعی رفتاری تاب آوری متمرکز بوده اند و اینکه چطور ترکیب آن ها به فهم بهتر این تاب آوری کمک می کند. او بر این باور است که شایستگی رفتاری و تاب آوری در همه کودکان وجود دارد و همه آنها در زمان رشد به تشویق و فرصتی نیاز دارند تا در این زمینه موفق شوند. هدف پروژه هایش، آگاه سازی سیاست گذاران است که چطور محیطی موثر را برای پرورش رشد و موفقیت کودکان ایجاد نمایند. گرچه که در فرهنگ های مختلف بنابر استاندارد های متفاوت، تعاریف متعددی از تاب آوری وجود دارد، بین این مفاهیم، تاب آوری همراه با فرآیند خود تنظیمی و روابط عاطفی ایمن است.

در یک بررسی طولی مرتبط با ۲۰۵ کودک از یک جامعه شهری که به مدت ۱۰ سال ادامه داشت، ماستن و همکارانش از روش های چندگانه ای بهره بردند تا میزان رشد آنها را در صلاحیت رفتاری ، مشکلاتی که با آنها دست به گریبان هستند و منابع روانی-اجتماعی قابل دسترس نظیر خوش بینی، نسخه برداری از مهارت ها، حس سلطه یا خود کنترلی و حمایت اجتماعی بررسی کنند. کودکانی که از منظر ذهنی ، کارکرد بالاتری داشتند و سرپرستی با کیفیت تری را تجربه کردند ، نتایج علمی ، رفتار و شایستگی اجتماعی بهتری حتی در مقابله با مشکلات حاد از خود نشان دادند. ماستن تاکید دارد که رشد روانی کودکان نوعی ضربه گیر است که موجب می شود کودک خود را با شرایط تهدیدآفرین و چالش زا سازگار کند. کودکان در صورت داشتن ارتباط مثبت با افراد مسئولیت پذیر، مشکلات را بهتر مدیریت و حل می کنند و دارای خصوصیاتی هستند که برای خودشان و دیگران ارزشمند است. ایشان همچنین مشاهد کرده اند که کودکان با مشکلات طولانی مدت اغلب دچار آسیب های عصبی-زیستی و اختلال حاد در روابط عادی با سرپرستشان می شوند.

آثار ماستن

دکتر ماستن با بیش از ۱۵۰ اثر، از متخصصین شناحته شده بین المللی در زمینه تاب آوری در رشد انسانی است. زمینه های تخصصی او تاب آوری در کودکان، کودکان بی خانمان، کودکان در فقر، کودکان در جنگ، اقداماتی برای بالا بردن تاب آوری در کودکان و … است. او عضو هیئت تحقیقی بر روی” کودکان، جوانان و خانواده ها”ی موسسه شورای ملی تحقیق و دارو و رئیس سابق انجمن “تحقیق در زمینه رشد کودک” است. دکتر ماستن همچنین عضو انجمن روانشناسی و انجمن علوم روانشناسی آمریکاست و جایزه یوری برونفربرینر را از انجمن روانشناسی امریکا به دلیل مشارکت مادام العمر در زمینه “روانشناسی رشد در خدمت علم و جامعه” دریافت کرده است.

و اما چندی از آثار او:

_ سنجش چالش های زندگی کودک : ارتباط میزان مشکلات کوکان با محرک های تنش زا و مشکلات والدینشان در کودکی ، ۲۰۲۰

_ تجارب دوران کودکی در والدین بی خانمان: بررسی اعتبارسنجی و پاسخ ،۲۰۱۹

_ تاب آوری در کودکان: چشم انداز رشد و توسعه ، ۲۰۱۸

_ فقر و کودکانی که بی خانمانی را تجربه می کنند : معانی ضمنی برای سلامت ، ۲۰۱۷

_ بالا بردن تاب آوری با اصلاح خواب کودکان : امکان اجرا بین خانواده هایی که از مسکن حمایتی برخوردار هستند. پیشرفت در مشارکت های مربوط به سلامتی جامعه : تحقیق، آموزش و اقدام،

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت اول “امی ورنر”

آشنایی با بزرگان تاب آوری دنیا؛ قسمت اول “امی ورنر”

بازنشر

گردآوری و ترجمه: جواد طلسچی یکتا
مددکار اجتماعی و عضو تیم تخصصی تاب آوری خانواده در انجمن ازدواج و خانواده کشور

امی ورنر (۱۹۲۹ تا ۲۰۱۷) متولد آمریکا و دارای مدرک دکترای روانشناسی رشد و روانشناسی کودک است. ورنر مدرک دکترایش را از دانشگاه نبراسکا دریافت کرد. او استاد افتخاری در بخش توسعه اجتماعی و انسانی دانشگاه کالیفرنیا بود. از علایق او می توان به موضوع “خطر و تاب آوری در دوران حیات” و “کودکی در متن تاریخ” اشاره کرد. دکتر ورنر در زمینه رشد کودک و به خاطر مدیریت اش در بررسی طولی ۴۰ ساله بر روی ۶۹۸ کودک اهل کوآی جزیره هاوایی _ کل گروه متولدین (آماری) مربوط به سال ۱۹۵۵_ بسیار شناخته شده است.تحقیق او، این نظریات متداول را تایید می‌کرد که بسیاری از کودکان در معرض عوامل پرخطر زیست محیطی و تولید مثل مشکلات بیشتری را در زمینه سلامت فیزیکی، روانی، و ثبات خانواده درمقایسه با بچه های کمتر در معرض خطر، تجربه می کنند (برای مثال، زایمان زودرس به همراه خانواده بی ثبات و مادری با مشکل بیماری روانی).

با این وجود در میان یافته های مهم ورنر، حدود یک سوم کل کودکان پرخطر از خود، تاب آوری نشان دادند و با وجود گذشته پرمشکل هنگام رشدشان، جوانان شایسته و با اعتماد به نفسی شدند. ورنر و همکارانش یک سری عوامل محافظت کننده را در زندگی افراد تاب آور شناسایی کردند که در به تعادل رساندن عوامل پرخطر در دوران حساس رشد آن ها، کمک می‌کند.

این محققین از واژه تاب آوری برای توصیف سه نوع پدیده بهره بردند: رشد خوب با وجود وضعیت پر خطر، رفتار شایسته پایدار تحت فشار و بهبودی پس از آسیب. تحت هر کدام از این شرایط ، متخصصین رفتار شناسی بر عوامل محافظت کننده و ساز و کارهایی که واکنش فرد را در شرایط پر استرس و تحت مشکلات شدید تعدیل می سازد متمرکز شده اند که سازگاری شخص در صورت نبود عوامل محافظت کننده موفقیت آمیزتر خواهد بود یا خیر.

بین این عوامل، ارتباطی قوی با سرپرست غیر والد (مثل خاله، پرستاربچه یا معلم) ، شرکت در کلیسا و گروه های اجتماعی نظیرجامعه جوانان مسیحی (YMCA) وجود داشت.

ورنر جوایز زیادی در سطح ملی و بین المللی دارد.

جوایز دریافتی ورنر:

_ دریافت جایزه مشارکت های علمی برجسته در زمینه رشد کودک از جامعه پژوهشی رشد کودک در آوریل ۱۹۹۹

_ دریافت جایزه ریاست جمهوری دالی مدیسون برای مشارکت برجسته مادام العمر در رشد و تندرستی کودکان و خانواده ها در دسامبر ۱۹۹۹

_ دریافت عنوان افتخاری کنستانتین پانونزیو دانشگاه کالیفرنیا در ژوئن ۲۰۰۰

_ دریافت جایزه آرنولد گسل از انجمن آلمانی برای تخصص در حوزه اطفال در سال ۲۰۰۱

_ دریافت جایزه انجمن توسعه انسانی برای مشارکت برجسته در تحقیق علمی مرتبط با افزایش طول عمر در اکتبر ۲۰۰۵

آثار ورنر

_ به دنبال آزادی: عصر انقلاب آمریکایی

_ توطئه نجابت: نجات یهودیان دانمارک در جنگ جهانی دوم

_ سفرهایی از کودکی تا میان سالی ، تاب آوری در مقابل خطر و بهبودی

_ شاهدان معصوم

_ از میان چشمان بی گناهان: کودکان شاهد در جنگ جهانی دوم

_ شاهدان بی رغبت: صدای کودکان در جنگ داخلی

_ کودکان پیشرو در سفر به غرب

_ غلبه بر عادات عجیب: کودکان پرخطر از تولد تا بزرگسالی

_ آسیب پذیر اما شکست ناپذیر

_ معبری به سوی آمریکا: تاریخ شفاهی کودکان مهاجر از جزایر الیس و آنجل

_ رشد بین فرهنگی کودک: نگاهی از سیاره زمین

_ کودکان اهل کوآی: بررسی طولی از قبل تولد تا ده سالگی

منابع:

۱٫ویر ، کرستن. “حداکثر کردن مقاومت کودکان. نظارت بر روانشناسی ، سپتامبر ۲۰۱۷، واشنگتن ، D.C: انجمن روانشناسی آمریکا.

۲٫ کونیکوا ، ماریا. “چگونه مردم یاد می گیرند که مقاومت کنند نیویورک ، نیویورک: نیویورکر ، ۱۱ فوریه ۲۰۱۶٫۳٫ اندروز ، تونی “من خودم را در حالت آماده به کار قرار داده ام: چه چیزی از یک شخص بازمانده می سازد؟” لندن ، انگلستان: گاردین، ۷ ژانویه ۲۰۱۷٫۴٫ ورنر ، امی (۲۰۰۱). از میان چشم بی گناهان. کتابهای پایه.۵٫ ورنر ،امی .”در مورد تاب آوری از بررسی های طولی در مقیاس بزرگ چه میتوان آموخت؟ در “کتابچه راهنمای تاب آوری در کودکان” ، نیویورک ، انتشارات آکادمیک، پلنوم کلور