روزجهانی روانشناسی ۲۰۱۶( از آسیب پذیری به تاب آوری )

 

شعار روز جهانی روانشناس 2016امروز مصادف با ۲۸ آوریل یا ۹ اردیبهشت روز جهانی روانشناسی است از کارکردهای مهم روز روانشناسی در سازمان ملل متحد به اشتراک گذاشتن تجربیات توسط سازمانهای دولتی و غیر دولتی و دانشگاههاست .این مراسم درمحل ومقرسازمان ملل متحد برگزار میگردد وامسال توجه اصلی خود را به تاب آوری جمعیت مهاجر و فرآیند جامعه پذیری مجدد و چگونگی کاربست روانشناسی در توسعه تاب آوری مهاجران قرارداده است .دراین مراسم دو پنل تخصصی با عناوین انسجام و یکپارچه سازی فرهنگی در فرایند اسکان مجدد  و بررسی  بحران مهاجرت ، کودکان ونوجوانان برگزار میگردد. 
شعار سازمان ملل برای روز جهانی روانشناسی در سال ۲۰۱۶:

«از آسیب پذیری به تاب آوری: استفاده از روانشناسی برای پرداختن به بحران جهانی مهاجرت»

همچنین امروز، سالروز تاسیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران نیز هست  ، خانه تاب آوری این تقارن خجسته را گرامی میدارد و بدینوسیله مراتب شادباش و تهنیت خود را خدمت روانشناسان و مشاوران عزیزاعلام میدارد .

                                                                                       محمدرضا مقدسی

                                                            ( موسس و مدیر اولین وبسایت تاب آوری روانشناختی کشور)