اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

رویداد ملی تاب آوری

دکتر محمدرضا مقدسی ( خانه تاب آوری )
آشنایی با مفاهیم و اصول تاب آوری اجتماعی

دکتر حبیب اله مسعودی فرید
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور
سیاست ها و برنامه های اجرایی سازمان بهزیستی کشور برای توسعه تاب اوری اجتماعی

تاب آوری اجتماعی

تاب آوری اجتماعی به معنای توانایی اجتماع برای مقاومت در شرایط نامطلوب و دشوار و بهبود آن با بهره گرفتن از منابع موجود مانند انرژی، روابط، اقتصاد، حمل و نقل و غیره است.

آخرین اخبار

Translate »