اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری ، رویکرد مدیریت مخاطرات

وجه اشتراک ( مقاومتی ) به مفهوم مقاوم سازی اقتصاد ملی در مقابل تغییرات ، مخاطرات و تهدیدهای داخلی و خارجی بر سرراه پیشرفت و دستیابی به اهداف چشم انداز کشور با ادبیات علمی رایج در حوزه اقتصاد تاب آوری است . در این کتاب تلاش شده مفاهیم ، نظریات

آخرین اخبار

Translate »