اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری (مقاله مروری)

انسان ها در کلیه مراحل زندگی خود با فشارها و شرایط ناگوار رو‌به‌رو می شوند، که این فشارها می تواند سلامت روانی و جسمانی آنان را تهدید نماید. با وجود این ، انسان توانایی مقابله با این فشارها را داشته و به زندگی خود ادامه می دهد. تاب آوری۱  نوعی

آخرین اخبار

Translate »