درمانگري مبتني بر تاب آوري

كتاب درمانگري مبتني بر تاب آوري  با تاليف دكتر عباسعلي الهياري ،دكتر م‍ژگان نيكنام ، الهه شاه نظري ، مريم نظري روانه بازار شد .

اين كتاب در ۲۶۰ صفحه و توسط انتشارات راز نهان منتشر شده است.