اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری خانواده و تجربیات زیسته

هدف این پژوهش این بوده است که با توجه با بافت فرهنگی و اجتماعی خانواده های ایرانی و با توجه به تجربیات زیسته آنان، شاخص های الگوی تاب آوری خانواده را تهیه و تدوین نماید.

آخرین اخبار

Translate »