اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری و حمایت اجتماعی

انسجام نیازمندی اول درالگوی موفق” سلامت ” است. انسجام کمترین هزینه و بهترین نتیجه را دارد از این رو در بهینه سازی سلامت و درتوسعه و تحول از جایگاه ویژه برخوردار است . انسجام مبتنی بر پذیرش و انعطاف است و سرمایه ای اجتماعی به شمار می آید ، جوامع

آخرین اخبار

Translate »