اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

صلاحیت پایدار تحت فشار

تاب آوری عبارتست از صلاحیت پایدار تحت فشار به قلم محمدرضا مقدسی این مطلب نخستین بار  در اولین وبسایت مددکاری اجتماعی ایران منتشر شده است تاب آوری درد را (فرآوری) میکند و صدمات و نارسایی ها از طریق این فرآیند به سرمایه و فرصتی برای رشد و توسعه درابعاد جدید

آخرین اخبار

Translate »