اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

معنویت، تاب آوری و کیفیت روانی زندگی

یحیی بازیاری زاده کارشناس ارشد مشاوره خانواده معنویت پویا به عنوان انعطاف بخش سامانه دفاع روانی افراد در مقابل تکانش های هیجانی برآمده از پیامدهای وقایع دردناک زندگی، با ارتقاء تاب آوری روانی، عملا میانگین بهداشت و به تبع آن سلامت روان آنان را ارتقاء بخشیده و موجبات بالندگی روانی

آخرین اخبار

Translate »