اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

بررسی نقش سرمایه معنوی بر تاب آوری سازمانی، با تاکید بر میانجی گری جو اخلاقی

امروزه سازمان‏ها با چالش‏های زیادی روبه رو هستند و توانایی تاب آوری سازمان برای مقابله با تغییر، از طریق تجدید پیوسته عملیات کسب وکار، از انحلال سازمان جلوگیری می کند. در پژوهش حاضر تلاش شد نقش متغیرهای جنسیت، جو اخلاقی، و سرمایه معنوی در تا‏ب ‏آوری سازمانی مطالعه شود.  

آخرین اخبار

Translate »