اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

برای اولین بار تاب آوری خبرنگاران برگزار گردید

به همت بسیج رسانه استان کرمانشاه  و برای اولین بار در کشور کارگاه یک روزه ای  تحت عنوان  ( تاب آوری برای خبرنگاران ، خبرنگاران تاب آور )  برای  فعالان عرصه رسانه و خبرنگاران استان کرمانشاه  برگزار  شد . این دوره آموزشی کاملا کاربردی وبمدت 8 ساعت درروز پنج شنبه

آخرین اخبار

Translate »