بررسی تحليلی تاب آوري روانی ملی

تحقيق حاضر بر آن است تا با درنظرگرفتن خطرات و تهديدات مربوط به عناصر و ابعاد مختلف جنگ نرم، به بررسي و تحليل مفهومي روان شناختي با عنوان تاب آوري رواني ملي بپردازد.
روش: در تحقيق حاضر با استفاده از روش تحليل محتوا به بررسي تحليلي تعريف و ابعاد تعيين كننده تاب‏ آوري رواني ملي پرداخته شده است. لذا با نمونه‏ گيري از بين متون و تحقيق هاي انجام شده در حوزه روان شناسي اجتماعي كه به موضوعات سياسي و تاب آوري رواني ملي پرداخته‏ اند و بهره‏ گيري از ۵ كدگذار صاحب نظر در حوزه‏ هاي دفاعي و نظامي و روان شناختي به اين موضوع پرداخته است.
نتايج: نتايج حاصل، بيانگر تعريفي است براي سازه تاب آوري رواني ملي، به اين ترتيب: «تاب آوري رواني ملي، موضع و زماني است كه فرد در معرض يك مسئله يا مشكل كه در قالب صورت‏هاي مختلف جنگ نرم مطرح است، قرار گيرد، بتواند در سه سطح شناختي، عاطفي و رفتاري، بلافاصله يا بعد از گذشت مدت زماني، به سطح قبلي يا بالاتر از آن برسد و عملكرد مستقيم، غيرمستقيم، سلامت روان و جسماني او تحت تاثير قرار نگيرد».
بحث: تاب آوري رواني ملي سازه ‏اي است در حوزه روانشناسي اجتماعي كه مي‏كوشد عملكرد فرد را در مواجهه با ابعاد مختلف جنگ نرم مصون ساخته و او را در مواقع لزوم كه هدف تغيير باورها، فرهنگ و اعتقادات سياسي و فرهنگي و رفتاري است، مقاوم سازد تا بتواند عملكرد مثبت و مقاوم داشته و در كاركردهاي رواني و اجتماعي مورد تزلزل قرار نگيرد.

بررسي تحليلي تاب آوري رواني ملي

بوروكراسي هراسي و ادراك از تاب آوري ملي

علي رغم اهميت ادراك شهروندان از عملكرد دولت، مطالعات اندكي درباره ادراك و نگرش منفي به بخش دولتي انجام گرفته است. هدف اين مقاله توصيفي همبستگي، بررسي رابطه بوروكراسي هراسي و ادراك از تاب آوري ملي است. به اين منظور با پيمايش شهروندان از طريق پرسشنامه وجود پديده بوروكراسي هراسي و چگونگي ادراك از تاب آوري ملي مطالعه و بررسي شد. سپس، رابطه اين دو متغير بررسي شد. جامعه آماري شهروندان ۱۸ تا ۷۰ ساله‎اي بودند كه در يك سال گذشته دست‎كم يك بار براي دريافت خدمت به يكي از سازمان هاي عمومي مراجعه كرده اند. نمونه اي به روش در دسترس انتخاب شد، كه ۵۱۵ نفر پرسشنامه پژوهش را كامل كردند. داده ها با ترسيم جدول توافقي و آزمون خي دو تحليل شد. نتايج نشان داد بي اعتمادي به دولت و كاركنان بخش عمومي فقط با عملكرد خدمات عمومي مرتبط نيست و ۳۱ درصد پاسخگويان بوروكراسي هستند. همچنين، نتايج نشان داد ۳۱ درصد پاسخگويان ادراك منفي از تاب آوري ملي داشتند. بیشترین پاسخگويان به ترتيب، فضاي مجازي، بيكاري و فاصله طبقاتي را به عنوان تهديدات مهم و اصلي معرفي كردند كه كشور ايران را تهديد مي كنند.درنهايت نتايج نشان داد بين ادراك از تاب آوري ملي و بوروكراسي رابطه معني دار وجود دارد.

بوروکراسی‌هراسی و ادراک از تاب‌آوری ملی

تاب آوري ملي: مروري بر ادبيات تحقيق

با افزایش بلایای طبیعی و انسانی و پیامدهای گسترده‌ی آنها، نیاز به تاب‌آورتر شدن جوامع و دولت‌ها بیش از پیش احساس می‌شود. این امر موجب شده است که تاب‌آوری، به عنوان بزرگ‌ترین چالش ملی در عصر حاضر قلمداد گردد. پیامدهای مخرب تحریم‌های بین المللی اخیر بر اقتصاد ایران نشان دهنده تاب‌آوری پایین اقتصاد ملی در مواجهه با شوک‌های خارجی است. از این رو حکومت ایران، بیش از سایر کشورها با چالش‌ها و بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دست و پنجه نرم کرده و در آینده نیز با آنها روبه‌رو خواهد بود. در میان موضوعات تاب‌آوری، تاب‌آوری ملی کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است. این مقاله با هدف بررسی مبانی نظری و ادبیات تحقیق موجود در مورد تاب‌آوری ملی تدوین شده است.

در این مقاله، ابتدا واژه‌کاوی و تبارشناسی تاب‌آوری مورد بررسی قرار گرفته است، سپس به نوع‌شناسی تاب‌آوری در سطوح فردی، سازمانی، اجتماعی و ملی و هم‌چنین برخی از شاخص‌های اندازه‌گیری تاب‌آوری ملی پرداخته شده است. نهایتاً، خلاءها و شکاف‌های موجود در ادبیات تحقیق مورد اشاره قرار گرفته است.

تاب آوري ملي: مروري بر ادبيات تحقيق

مدرسه ملی تاب آوری(National School Resilience)

محمدرضا مقدسی  خواستار تاسیس مدرسه ملی تاب آوری در کرمانشاه شد

 صبح امروز به همت بسیج رسانه استان کرمانشاه و در محل تالار اجتماعات اداره کل آموزش فنی و حرفه ای  اولین کارگاه تاب آوری روانشناختی کشور( ویژه خبرنگاران واصحاب رسانه )* برگزارشد .

درابتدای این نشست تخصصی مهندس حسین باباجانی مدیر کل امور اجتماعی طی سخنانی گفت : تاب‌آوری یکی از ضرورت‌های مشاغل سخت است.و خبرنگاران باید راه مقابله با استرس های فراوان این حرفه را فرا گیرند و اطلاعات لازم را درخصوص تاب‌آوری کسب کنند.وی با تاکید بر اهمیت فعالیت  رسانه ها تاکید کرد کار خبرنگاران با افکار، قلوب و ذهن مردم سروکار دارد وازاین حیث شایسته توجه واحترام است .

محمدرضا مقدسی  مدرس این دوره گفت : مدیریت هیجانات دشوار ، سرمایه های روانشناختی ، سرسختی و سخت رویی روانشناختی و منابع تاب آوری از اهم  موضوعاتی بودند که  مورد تاکید قرار گرفت.

برای مشاوران و روانشناسان برگزارشد

کارگاه آموزشی تاب آوری از سری دوره های توانمند سازی مشاوران آموزش و پرورش برگزار شد. توسعه تاب آوری دانش آموزان اصلی ترین هدف این دوره آموزشی تعیین گردیده بودresiliency-workshop-iran-3دراین کارگاه روانشناسان ومشاوران تمامی آموزشگاههای ناحیه دو کرمانشاه حضور داشتند .