اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

نقش حمایت اجتماعی، تاب‌آوری و نشخوار فکری

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش حمایت اجتماعی، تاب‌آوری و نشخوار فکری در  پیش ­بینی رشد پس از سانحه بهبودیافتگان از کرونا بود. 

پژوهش حاضر توصیفی – همبستگی بود؛ جامعه پژوهش شامل کلیه بهبودیافتگان از بیماری کرونا در ۶ماهه دوم سال ۱۴۰۰ شهر ایلام بود.

تاب آوری بر اساس حمایت اجتماعی

تاب‌آوری روانشناختی با سبک دلبستگی ایمن به‌صورت غیرمستقیم ازطریق خودکارآمدی پیش‌بینی می‌شود؛ ولی ازطریق معنا در زندگی پیش‌بینی‌پذیر نیست

تاثیر حمایت اجتماعی بر تاب آوری

با توجه به تأثیر مثبت و معنی‌دار حمایت اجتماعی ادراک‌شده بر بهزیستی روان‌شناختی و تاب‌آوری و تأثیر مثبت تاب‌آوری بر بهزیستی روان‌شناختی به یگان‌های نظامی توصیه می‌شود با برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های زندگی و بهره‌گیری از رسانه‌های مختلف، در راستای مداخلات رفتاری و اجتماعی در جهت آموزش، برنامه‌های آموزشی و تشویق خانواده‌ها اقدامات نماید.

تاب آوری دانشجویان و حمایت اجتماعی

سلامت اجتماعی را می‌توان از طریق عواملی مانند تاب ­آوری و حمایت اجتماعی افزایش داد و در این بین هر قدر میزان خود‌دلسوزی افراد بیشتر باشد، این امر می‌تواند، مناسبتر انجام پذیرد.

حس انسجام و تاب آوری

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی حمایت اجتماعی ادراک-شده در رابطه بین حس ­انسجام و تاب­ آوری با اضطراب کرونا دانشجویان علوم پزشکی بود.

فعالیت‌بدنی و پریشانی روان‌شناختی در دوره شیوع ویروس کووید-۱۹: نقش عوامل واسطه‌ای تاب‌آوری و حمایت اجتماعی ادراک‌شده

پیشنهاد می‌شود جهت کاهش پریشانی روان‌شناختی در دوره شیوع ویروس کووید-۱۹ از برنامه‌های قابل اجرای فعالیت‌بدنی همزمان با مداخله حمایت اجتماعی ادراک‌شده و تاب‌آوری استفاده شود.

پیش بینی درد زایمان بر اساس سخت رویی روان شناختی، حمایت اجتماعی و تاب آوری

تاب آوری زنان باردار ، سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی، در یک زن باردار می تواند در مدیریت درد موثر بوده و از طریق غلبه بر هیجان های منفی و ترس تجربه خوشایندی را برای زن فراهم سازد و بر ترجیح آن ها به روش زایمان طبیعی نسبت به سزارین، تاثیر گذاراست .

مقالات تاب آوری ( قسمت اول )

   بمنظور تسهیل در دسترسی علاقه مندان به مقالات منتشر شده ارایه میگردد. با کلیک برروی متن عناوین دریافت نمایید : شناسایی فرایند تاب آوری نوجوانان در برابر سو مصرف مواد  تاب آوري و هیجان خواهی با فرسودگی شغلی در زنان پلیس استرس درک شده با تاب‌آوری در دانشجویان کارشناسی

مطالعات تاب آوری روانشناختی

تاب اوری رضایت زناشویی نگرش مذهبی ، کارمندان زندان با کلیک بر روی عناوین دریافت نمایید: تاب آوری و ارتقای سلامت کودکان تاب آوری نخبگان و افراد عادی تاب آوری و دلبستگی به خدا خوش بینی آموخته شده وانگیزش و تاب آوری تحصیلی تاب اوری رضایت زناشویی نگرش مذهبی ،

آخرین اخبار

Translate »