اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

نقش تاب آوری و سن در سازگاری با علائم و نشانه های بیماری درد مزمن

تاب آوری و سن دو متغیر مهمی هستند که در سازگاری بیماران با بیماری شان نقش دارند، بنابراین پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش تاب آوری و سن در سازگاری با علائم و نشانه های بیماری درد مزمن صورت گرفت. موارد و روش ها: در یک مطالعه توصیفی و از

آخرین اخبار

Translate »