اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

موسیقی و تاب آوری

موسیقی می‌تواند تاب‌آوری را افزایش دهد. گوش‌دادن به موسیقی به‌طور معنی‌داری درجه تاب‌آوری، خودکارآمدی، خوش‌بینی، معناداری در زندگی و شکوفایی روانی ـ اجتماعی را در مردان و زنان افزایش می‌دهد. پتانسیل موسیقی در تولید طرح‌واره‌های مثبت می‌تواند به‌عنوان منبعی به‌راحتی در دسترس، برای بیرون کشاندن مثبت‌گرایی از منفی‌ها و ایجاد زندگی شادتر، معنادارتر و رضایت‌بخش‌تر باشد.

آخرین اخبار

Translate »