اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری چیست ؟

معمولا افراد تاب آوری را با بازگشت به حالت اولیه اشتباه می گیرند
اصطلاح “بازگشت به حالت اولیه” فرآیند تلاش برای رسیدن به وضعیت قبل از بحران را نشان نمی دهد

تعریف تاب آوری

 بقلم محمدرضا مقدسی ( مدیر و موسس خانه تاب اوری) تعریف تاب آوری برای تعریف تاب آوری چه در مفهوم و چه در عملیات بایستی به دوستون اصلی :   *** وجود چالش وتنش*** نتیجه خوبتکیه زد به عبارت ساده تر این دو موضوع در هر تعریفی از تاب آوری

تاب آوری : حداقل آشفتگی با مقدار معینی از تنش

اگر بتوان علی رغم شرایط پرتنش و آسیب زا نتیجه ای خوب بدست آورد این اتفاق خوب ثمره و نماینده قدرت تاب آوری است در واقع تاب آوری قدرت پیش بینی کننده گی و حاکمیت شرایط سخت را نمی پذیرد و با سازگاری و سازندگی در شرایط پر تنش راه

صلاحیت پایدار تحت فشار

تاب آوری عبارتست از صلاحیت پایدار تحت فشار به قلم محمدرضا مقدسی این مطلب نخستین بار  در اولین وبسایت مددکاری اجتماعی ایران منتشر شده است تاب آوری درد را (فرآوری) میکند و صدمات و نارسایی ها از طریق این فرآیند به سرمایه و فرصتی برای رشد و توسعه درابعاد جدید

تاب آوری چیست؟

تاب آوری (چالشی در تعریف ، گستره ای در معنا) تاب آوری فاقد تعریف جامعی است بهرحال از معانی مرتبط با انجام کاری در شرایط سخت و عموما بهتر از آنچه که انتظار میرود تشکیل شده است. این معنا خودبخود به مهارتها وفرایندهای معمول و مقابله ای با چالش ها

تاب آوری (چالشی در تعريف ، گستره ای در معنا)

تاب آوری فاقد تعريف جامعی است بهرحال از معانی مرتبط با انجام کاری در شرايط سخت و عموما بهتر از آنچه که انتظار ميرود تشکيل شده است. اين معنا خودبخود به مهارتها وفرايندهای معمول و مقابله ای با چالش ها و ناملايمات اشاره داده و همگی در بر داشته و

The Definition of Resiliency

The Definition of Resiliency M. Reza Moghaddasi: Lecturer and Researcher of Resiliency For defining Resiliency both in concept and in practice the two main concepts (The existence of challenge and Tension, and Good result must be relied on. In other words, these two must necessarily exist in the definition of

آخرین اخبار

Translate »