اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری کودکان کم شنوا و بازی درمانی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاب آوری و تأثیر بازی‌درمانی مبتنی بر رویکرد آکسلاین بر ارزش‌های اجتماعی هیجانی و تاب‌آوری کودکان کم‌شنوای پیش‌دبستانی انجام شد.

این پژوهش، یک مطالعۀ‌ شبه‌آزمایشی از نوع مورد منفرد و با طرح خط پایه، مداخله و پیگیری بود.

آخرین اخبار

Translate »