اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری سازمانی

صنایع غذایی اوکادو با همراهی باشگاه فعالین اقتصادی استان کرمانشاه برگزارکردند . مهندس  پریسا رحیمی مدیر اجرایی این دوره آموزشی از برگزاری این کارگاه یکروزه با تاکید بر مولفه های روانشناختی در تاریخ 1395/4/13 خبر داد و گفت : مسایل روانشناختی، خصوصا تاب آوری در حفظ انسجام و بهینه سازی

آخرین اخبار

Translate »