اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

برنامه‌ای 10 ساله برای تاب‌آوری بیش از یک میلیارد نفر در برابر حوادث

به گزارش خبرگزاری فارس، موضوع تاب‌آوری در نهضت بین‌المللی صلیب‌سرخ و هلال‌احمر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و بیانگر دستیابی به جامعه‌ و انسان‌هایی تاب‌آور در برابر حوادث و سوانح است. تاب آوری نه فقط در زمان حوادث و سوانح، از اهمیت بسیاری برخوردار است، بلکه شامل همه ابعاد زندگی

تاب آوری اجتماعی (قسمت اول)

تاب آوری اجتماعی را میتوان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای اجتماعی نامید. تاب آوری اجتماعی از ظرفیت و توانایی خاصی در افراد و گروهها، خانواده و جوامع صحبت میکند که عمدتا یادگیری و سازگاری در تغییرات تحمیل شده، و همچنین قدرت

تاب آوری و حمایت اجتماعی

انسجام نیازمندی اول درالگوی موفق” سلامت ” است. انسجام کمترین هزینه و بهترین نتیجه را دارد از این رو در بهینه سازی سلامت و درتوسعه و تحول از جایگاه ویژه برخوردار است . انسجام مبتنی بر پذیرش و انعطاف است و سرمایه ای اجتماعی به شمار می آید ، جوامع

آخرین اخبار

Translate »