رونمایی کتب تاب آوری

در روز ۱۷ اردیبشهت ماه جاری ومقارن با برگزاری سی امین نمایشگاه بین اللملی کتاب تهران مراسم رونمایی از کتب تاب آوری انتشار یافته توسط نشر ورجاوند در سالن کتاب نما با حضور علاقه مندان ، مولفین ومترجمین برگزار شد .دکتر مریم کریمی ریاست اداره مشاوره و سلامت روان دانشجویان وزرات بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با حضور در این مراسم به  ایراد سخنرانی پرداختند.