اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

اثربخشی تفریح درمانی بر تاب آوری سالمندان

گردآورندگان: طاهره دریابر، کارشناس فرهنگی دانشکده بهداشت و کارشناسی ارشد سلامت سالمندی مهسا یاراللهی، کارشناس ارشد سلامت سالمندی  امروزه سلامتی متفاوت از آنچه در گذشته معمول بود، تعریف می­شود. اخیرا در مدل سلامتی همه جانبه که توسط جان مونتاگ[۱] طراحی شد، شش بعد اصلی برای سلامتی در نظر گرفته شد.

آخرین اخبار

Translate »