اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

قانون مدیریت بحران کشور

قانون مدیریت بحران کشور (مصوب مورخ ۷/۵/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی) نامه شماره ۶۸۷۳۹ مورخ ۴/۶/۱۳۹۸ وزارت کشور در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون مدیریت بحران کشور» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و

آخرین اخبار

Translate »