اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

تاب آوری فرهنگی

توانایی حفظ و بازیابی ویژگی های فرهنگی را که میتواند شامل ارزشها و اعتقادات نیز باشد تاب آوری فرهنگی می نامند

آخرین اخبار

Translate »