کتاب تاب آوری اجتماعی

کتاب تاب آوری اجتماعی با قلم مریم عابدی جبلی ، مهناز احمدی، حسن پیرزاد و فرشته محلوجی توسط انتشارات فراگیران سینا در ۱۲۸ صفحه و با قیمت ۱۵۰۰۰ تومان منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است .