اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

رابطه خلاقیت و تاب آوری در کودکان کار

کودکان کار در معرض مخاطرات متعددی قرار دارند و تاب آوری در شرایط پرخطر در مورد آن‌ها از اهمیت بسیاری برخوردار است.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه خلاقیت و تاب آوری درکودکان کار تهران انجام شد.

آخرین اخبار

Translate »