کارگاه آموزشی تاب آوری روانشناختی

  کارگاه یکروزه تاب آوری رواتنشناختی

کلیات ، مبانی ومفاهیم تاب آوری ، کاربرد و سنجش

مدرس : محمدرضا مقدسی

 ۳۰ مهرماه 

گواهی ۸ ساعت

هزینه : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  پذیرایی و پارکینگ

شماره کارت :

6037 9971 6337 0399بانک ملی ایران بنام آقای محمدمدرسی

با توجه به محدودیت ظرفیت حق تقدم با آندسته از عزیزانی ست که سریعتر ثبت نام فرمایند .

لطفا پس از واریزوجه و در اسرع وقت

 مشخصات خود و کد پیگیری را به آدرس info@resiliency.ir ارسال فرمایید

مکان : تهران ، خیابان آیت اله کاشانی ، خیابان تربیت روبروی بوستان تربیت مرکز جامع آرمان شایان

 

resilience-workshop1

کارگاه تاب آوری

کارگاه یکروزه تاب آوری روانشناختی 

مرکز مشاوره و ارایه خدمات روانشناختی نیلوفر آبی 

با مدیریت دکتر مسعود نویدی مقدم برگزار میکند 

resilience-workshop