اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

کتاب تاب آوری زنان منتشر شد

نویسنده در این کتاب که هفت گام عملی را برای افزایش تاب آوری زنان ترسیم کرده است و به سه سوال اساسی نیز در زمینه تاب آوری زنان پاسخ می دهد

آخرین اخبار

Translate »