اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

پیش بینی درد زایمان بر اساس سخت رویی روان شناختی، حمایت اجتماعی و تاب آوری

ارتقاء متغیرهای تاب آوری، سرسختی روان شناختی و حمایت اجتماعی، در یک زن باردار می تواند در مدیریت درد موثر بوده و از طریق غلبه بر هیجان های منفی و ترس تجربه خوشایندی را برای زن فراهم سازد و بر ترجیح آن ها به روش زایمان طبیعی نسبت به سزارین، تاثیر گذارد.

آخرین اخبار

Translate »