اولین وبسایت تاب‌آوری روانشناختی کشور

کوچینگ شناختی رفتاری (Cognitive Behavioural Coaching)

این کتاب را می‌توان خواهرخوانده CBT (درمان رفتاری-شناختی) نامید. این کتاب، «کوچینگ» را در روانشناسی با زیربنای نظری معرفی می‌کند؛ چیزی که پیش از این بی‌سابقه بوده است.

آخرین اخبار

Translate »