مایکل راتر Michael Rutter

rutter_michael

پروفسور مایکل راتر متولد ۱۹۳۳ در لبنان و استاد روانپزشکی کودکان ، از وی به عنوان پدر روانشناسی کودک نیز یاد شده است. ایشان همچنین  در آسیب شناسی روانی سابقه تدریس و پژوهش دارد. بسیاری از مقالات وپژوهش های ایشان  بعنوان مرجع مورد استناد قرار میگیرند  وی از این حیث ( بیشترین استناد) رتبه ۶۸ در قرن بیستم را به خود اختصاص داده است.

 پروفسور راتر از بزرگان تاب آوری به شمار می آید و در خصوص معرفی و شناساندن مفهوم تاب آوری  دارای جایگاه ویژه ای است  وی هم چنین در زمینه های مختلفی چون افسردگی ، رفتارهای ضد اجتماعی ، اوتیسم ،  اختلالات یادگیری به ویژه خواندن ، تاثیرات محیط های آموزشی بر کودکان هم دارای سابقه شایان توجه است  .

از این نام آشنا در ادبیات تاب آوری روانشناختی بیش از ۵۰۰ عنوان مقاله منتشرشده است . وی  هم چنین مولف بیش از ۵۰ عنوان کتاب در زمینه های مختلف است .